Lärarens materialbank

I lärarens materialbank finns det alla Kopiraittilas lärarens material, undervisningstips, minneslistor, källhänvisningar, övning och diplomar.

GRUNDSKOLAN

ANDRA STADIET

LÄRARUTBILDNING

NYTTIGA LÄNKAR

Grundskolan

Material

Minnelistor

Tips för workshop

Till början


Klasserna 1-2

Till början


Klasserna 3-4

Till början


Klasserna 5-7

Till början


Klasserna 8-9

Till början


ANDRA STADIET

Material

Minneslistor

Tips för workshop

Till början


GYMNASIET

Till början


YRKESSKOLAN

Till början


LÄRARUTBILDNING

Till början


NYTTIGA LÄNKAR

Information om upphovsrätt och annat material på webben »

Till början