PROJEKTARBETEN

Minneslista

 1. MAN FÅR FRITT ANVÄNDA INFORMATION OCH IDÉER 
  Du kan samla in information från olika källor och återberätta den med dina egna ord. Kom ihåg källhänvisningarna!
 2. FÖR ATT ANVÄNDA BILDER OCH TEXTER KRÄVS TILLSTÅND 
  Det kan vara tillåtet att använda bilder och texter
  i form av citat:
  När du använder en annan persons text ord för ord är det fråga om citat. Markera citat med citattecken och en källhänvisning.

  med upphovsmannens tillstånd
  Du kan be om tillstånd direkt av upphovsmannen eller rättsinnehavaren.

  med Kopiostos kopieringslicens
  Du får skanna bilder och text ur böcker och kopiera från nätet till projektarbeten i skolan om du inte publicerar ditt arbete på nätet. Kom ihåg att ange upphovsmannen i ditt arbete.

  med CC-licens
  Licenssymbolen anger vad du får göra. CC-licenssymbolerna och upphovsmannens namn ska finnas bredvid bilden.

  Verk vars skyddstid har löpt ut får användas fritt.
 3. FILMNING OCH FOTOGRAFERING  
  Be de personer som syns på bilderna om tillstånd att publicera och använda bilderna.
 4. FÖR ATT ANVÄNDA MUSIK KRÄVS TILLSTÅND 

  Du kan skaffa användningstillstånd från Teosto och, i fråga om inspelad musik, dessutom från Gramex eller skivbolaget, beroende på var arbetet ska publiceras. I skolprojekt får du använda musik utan tillstånd om videon visas endast i klassen och inte publiceras till exempel på nätet eller i sociala medier. Du kan också leta efter musik som gjorts tillgänglig genom en CC-licens på nätet. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 5. EN VIDEO SOM EN DEL AV ETT EGET ARBETE 
  Du behöver tillstånd av upphovsmannen/-männen för att använda en video eller en del av en sådan i ditt eget arbete. Du kan be upphovsmannen eller rättsinnehavaren om tillstånd eller så kan upphovsmannen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Du kan också skapa en länk till en video som finns lagligt tillgänglig på nätet.
 6. KÄLLHÄNVISNINGAR 
  Kom ihåg att ange de källor du använt och information om upphovsmännen i ditt projektarbete.
 7. PUBLICERING AV ETT PROJEKTARBETE PÅ NÄTET 
  Om du vill publicera ditt projektarbete på internet, kontrollera att du har rätt att publicera alla de verk, såsom bilder, musik och videor, som du har använt.

Kom ihåg att ange de källor du använt och information om upphovsmännen i ditt projektarbete.