PROJEKTARBETEN

Minneslista

 1. MAN FÅR FRITT ANVÄNDA INFORMATION OCH IDÉER 
  Du kan samla in information från olika källor och återberätta den med dina egna ord. Kom ihåg källhänvisningarna!
 2. FÖR ATT ANVÄNDA BILDER OCH TEXTER KRÄVS TILLSTÅND 
  Det kan vara tillåtet att använda dem:
  Som citat:
  När du använder en annan persons text ord för ord är det fråga om citat. Citat markeras med citattecken och en källhänvisning.

  Med upphovsmannens tillstånd:
  Du kan be upphovsmannen eller rättsinnehavaren själv om tillstånd.

  Med läroanstaltens kopieringslicens:
  Du får skanna bilder och text ur böcker och kopiera från nätet till projektarbeten i skolan om du inte publicerar ditt arbete på nätet. Kom ihåg att ange upphovsmannen i ditt arbete.

  Med CC-licens:
  Licenssymbolen anger vad du får göra. CC-licenssymbolerna och upphovsmannens namn ska finnas bredvid bilden.

  Verk vars skyddstid har löpt ut får användas fritt.
 3. FILMNING OCH FOTOGRAFERING  
  Be de personer som syns på bilderna om tillstånd att publicera och använda bilderna.
 4. ATT LÄGGA TILL MUSIK 
  För att använda musik krävs tillstånd. Du kan skaffa användningstillstånd från Teosto och Gramex eller leta efter musik som gjorts tillgänglig genom en CC-licens eller annan licens på internet. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 5. EN VIDEO SOM EN DEL AV ETT EGET ARBETE 
  Man behöver tillstånd från upphovsmannen/-männen för att använda en video eller en del av den i sitt eget arbete. Man kan be upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren om tillstånd eller så kan upphovsmannen ha tillåtit användning genom en CC-licens.Man får länka direkt till en internetvideo.
 6. KÄLLHÄNVISNINGAR 
  Kom ihåg att ange de källor du använt och information om upphovsmännen i ditt projektarbete.
 7. PUBLICERING AV ETT PROJEKTARBETE PÅ NÄTET 
  Om du vill publicera ditt projektarbete på internet, kontrollera att du har rätt att publicera alla de verk, såsom bilder, musik och videor, som du har använt.

Kom ihåg att man behöver tillstånd för att visa videor i klassrummet.