UPPHOVSRÄTTEN, INTERNET OCH SOCIALA MEDIER

  • Bestämmelserna om upphovsrätt och integritetsskydd är i kraft såväl på nätet som i sociala medier.
  • Var medveten om dem när du delar bilder och annat material på nätet och i sociala medier.
  • För delning av bilder, videor, musik och så vidare som andra gjort eller tagit på nätet och i sociala medier behöver du i allmänhet tillstånd.
  • Det är i allmänhet tillåtet att dela länkar om de leder till den ursprungliga webbplatsen och till material som är lagligt tillgängligt på nätet.
  • Du får fritt dela material som du själv gjort på det sätt du vill, men respektera integriteten och hedern för de personer som syns på bilderna.
  • Be vid behov om tillstånd för publiceringen av de personer som syns i bilden eller videon.

Innan du publicerar en bild eller en video, fundera över om du skulle vilja att en liknande bild eller video publicerades på dig.