Instruktioner åt läraren

MYSTERIET I MUSEET

Klasserna 3-4

Spelet Mysteriet i museet spelas som QR-kodorientering. Skriv ut varje QR-kod på separata papper och placera dem någonstans inomhus eller utomhus där eleven lätt kan skanna dem. Uppgifterna görs i nummerordning. Om flera grupper eller elever spelar spelet samtidigt, kan du skriva ut flera exemplar av uppgiftslappar så att flera grupper eller elever samtidigt kan utföra samma uppgift.

Spelet Mysteriet i museet passar bra som ett sluttest eller som början på en lärostund. Det tar ungefär 30-45 minuter att utföra utgiften. Efter att man har utfört uppgiften är det bra att diskutera frågorna och lösningarna med eleverna.

Börja med att läsa inledningsberättelsen tillsammans eller självständigt. Efter det löser eleverna upphovsrättsfrågesporter bakom QR-koder. Uppgifterna får man fram i mobila apparater med hjälp av QR-koderna på lapparna. För att kunna läsa QR-koder behöver man en smarttelefon eller pekplatta med en app som kan läsa QR-koder och en internetförbindelse. Man kan ladda ner en QR-kodläsare på apparaten i appbutiken. Apparna är vanligtvis gratis. Man läser QR-koden genom att peka apparatens kamera mot QR-koden. Koden öppnar uppgiften på apparatens skärm.

För varje uppgift får man av ett rätt svar en bokstavskod. Bokstavskoden skriver man på en svarsblankett i nummerordning (den första bokstavskoden i första rutan, den andra koden i andra rutan osv.). När man har klarat av alla 10 uppgifter, matar man in lösningskoden i mysterielådan och mysteriet blir löst. Mysteriet har tre olika lösningar beroende på svaren. Man kan mata in lösningskoden genom att klicka på mysterielådan, som finns i klasserna 3–4 i Kopiraittila skola eller direkt med den elfte QR-koden. Bakom den tolfte QR-koden finns det extra uppgifter för de snabbaste eleverna.

Spelet Mysteriet i museet kan endast spelas med en mobil apparat och en QR-kodläsare.

Lycka till på det spännande äventyret!