Instruktioner åt lärären

KOPIRAITTILAS MYSTERIUM

Klasserna 5-6

Spelet Kopiraittilas mysterium spelas med hjälp av QR-koder. Skriv ut lapparna med QR-kod och placera dem någonstans inomhus eller utomhus där eleven lätt kan skanna QR-koden. Om många spelare samtidigt deltar i spelet, kan du skriva ut flera set QR-koder så att det blir lättare att skanna dem.

Spelet Kopiraittilas mysterium lämpar sig väl i början av en lektion om upphovsrätter eller som sluttest. Spelet tar 30–45 minuter i anspråk. Efter spelet är det bra att samtala med eleverna om frågorna och de rätta svaren.

Börja med att läsa inledningsberättelsen tillsammans eller självständigt. Härefter besvarar eleverna frågorna i tävlingen om upphovsrätter. Frågorna visas med hjälp av QR-koderna. Man läser QR-koden genom att peka apparatens kamera mot QR-koden.

För varje uppgift du besvarar korrekt får du en bokstavskod. Koderna antecknar du på din svarslapp i uppgifternas ordningsföljd (1 uppgiftens kod i ruta 1 och 2 uppgiftens kod i ruta 2 osv.). När du har besvarat alla 10 frågor, matar du in uppgiftskoden i mysterielådan och får lösningen på mysteriet. Historian har tre olika lösningar beroende på svaren. Koden till lösningen kan du mata in genom att klicka på mysterielådan i 5:e och 7:e klassernas klassrum i skolan i Kopiraittila, eller direkt på nummer 11. Med hjälp av QR-koden.

12. Med hjälp av QR-koden får man fram extra uppgifter för de snabbaste eleverna.

Lycka till på det spännande äventyret!