Privat bruk

Man får framställa några exemplar av ett offentliggjort verk för privat bruk, dvs. för eget och för familjens bruk. Exemplaren som framställts för privat bruk får inte användas för andra ändamål, det är till exempel förbjudet att sälja dem. Det är dock inte tillåtet att kopiera datorprogram eller databaser i digitalt format ens för privat bruk.

Undervisnings- och arbetsbruk är inte privat bruk, och kräver därmed tillstånd. Tillståndet kan baseras på lagen eller kan skaffas till exempel från en förening som representerar upphovsmän. En upphovsman kan även ha tillåtit användningen av sitt verk genom någon annan licens, till exempel Creative Commons-licensen, för vilket inget skilt tillstånd krävs.

upphovsrättslagen 12 §

Man får framställa några exemplar av ett verk för eget bruk.