Välkommen att använda Kopiraittila skolas undervisnings­material

I Kopiraittila skola hittar du olika spelliknande uppgifter för undervisning och inlärning av grundläggande upphovsrättsrelaterade begrepp, källhänvisningar och användning av verk. Materialet uppfyller de mål för inlärning av upphovsrätt som ställts upp i läroplanerna för olika årskurser och utbildningsstadier. Materialet ger många olika verktyg för inlärning av upphovsrätten och kreativt arbete.

Du kan använda Kopiraittila skolas material som en helhet under en eller två lektioner eller delar av det för att lära ut och repetera ett visst tema exempelvis inför ett projektarbete eller inom en annan helhet. Med hjälp av anvisningarna för självstudier för studerande på andra stadiet och lärarstuderande kan man även lära sig om upphovsrätten på egen hand. I de lägre årskurserna kan man lära sig om ämnet genom exempel och genom att tillsammans göra uppgifter.

Materialet för lärare innehåller undervisningstips för alla årskurser och utbildningsstadier samt en pedagogisk guide för lärare, minneslistor, källhänvisningsövningar och annat material som kan användas som stöd för undervisningen.

Förutom spelliknande övningar innehåller materialet en stig för den studerandes egna arbete, där man steg för steg går igenom arbetsprocessen och relevanta anvisningar gällande upphovsrätt, informationssökning och kritisk läskunnighet.

För varje årskurs eller utbildningsstadium finns eget spelliknande material i ett eget rum, och i Nyhetsrummet finns tilläggsmaterial för undervisning om upphovsrätten och många olika typer av skapande arbete.

Användning av webbplatsen

Materialet kan användas via nätet i alla webbläsare och på mobila enheter.

Grundskolan:

I Kopiraittila skolas korridorer och klassrum tar man sig fram genom att klicka och dra i sidled på skärmen eller, om man har en pekskärm, genom att dra med fingret till höger eller vänster. Man kan gå in och ut ur klassrummen genom att klicka på dörrhandtaget.

Uppgifterna finns i klassrummen bakom de svängande ikonerna. Bakom ikonerna i klassrummet för årskurserna 8 och 9 finns minneslistorna. Uppgifterna för årskurserna 1 och 2 kan man även lyssna på. Materialet för lärare finns i lärarrummet.

Efter att man har gjort en uppgift rätt får man en markering på tavlan. Markeringarna blir kvar även om man flyttar sig från ett klassrum till ett annat tills man lämnar Kopiraittila skola helt eller går tillbaka till startsidan. Från klassrummet kommer man tillbaka till korridoren genom att klicka på dörrhandtaget.

I uppgifterna, aktiviteterna och vissa av bilderna i klassrummen ingår olika ljud. Du kan välja att antingen ha ljudet på eller av i din dator.

Andra stadiets utbildningar och lärarutbildningen:

Materialet för andra stadiet och lärarutbildningen delas in enligt tre olika delar av upphovsrättskompetensen: kunskap om upphovsrätten, förmåga att använda olika typer av verk samt informationssökningskompetens och kritisk läskunnighet. Övningar som hör till de olika delarna finns i taklamporna i utbildningsstadiets kafé. Övrigt material och anvisningar finns bakom menyknappen i det övre vänstra hörnet.

Upphovsrättskompetenshelheten kan också avläggas i delar inom olika skolämnen. När man klarar en övning får man en nyckel. När man har fått nycklar för alla tre delarna av upphovsrättskompetensen öppnas sluttestkistan och man kan testa sina kunskaper i slutprovet.

Man kan spara sina resultat i delprestationerna och slutprovet genom att registrera sig/logga in på sidan. När man har fått godkänt i slutprovet kan man skriva ut ett diplom. Man kan även spara diplomet i sin egen profil och skriva ut det senare.

Välkomna till Kopiraittila skola!