Välkommen att använda Kopiraittilas undervisningsmaterial

Kopiraittila är ett spelifierat webbmaterial för inlärning av och undervisning i upphovsrättigheter, en upphovsrättsguide där man hittar all information man kan behöva om upphovsrätt och användningslicenser för material samt en materialbank med studietips, videoklipp, minneslistor och mycket mer.

Kopiraittila är uppbyggd enligt de nya läroplanernas innehåll och mål. På webbplatsen hittar du eget material för alla utbildningsnivåer. Materialet för grundskolan är också indelat per åldersgrupp.

Kopiraittilas material har producerats av experter i pedagogik och upphovsrätt, i samarbete med Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Webbplatsens innehåll stödjer utvecklingen av mångsidig kompetens enligt läroplanerna. Man kan lära sig om upphovsrätten som en del av många olika studiehelheter och i samband med alla projekt och läroämnen.

Mångsidigt material

Under Spela och lär hittar du spelliknande uppgifter och material för alla utbildningsnivåer. Materialet för grundskolan är indelat i fyra åldersgrupper. Uppgifterna för årskurserna 1 och 2 kan man även lyssna på.

I Videorummet hittar du en minneslistemaskin, olika videoklipp om upphovsrätten och minneslistor för olika projekt.

I Lärarens material hittar du undervisningstips för de olika årskurserna och utbildningsnivåerna, en pedagogisk guide för lärare och en sammanställning av materialet för alla utbildningsnivåer, som du kan använda som stöd i undervisningen, exempelvis mallar för källhänvisningar, minneslistor och diplom.

Under Kunskap hittar du information om upphovsrätten och användningslicenser för olika material samt vanliga frågor. Om du inte hittar något svar på din fråga, kontakta oss.

Det egna arbetets stig går steg för steg igenom processen för eget skapande och relevanta anvisningar gällande upphovsrätt, informationssökning och kritisk läskunnighet.

Vi tar gärna emot respons: neuvonta(at)kopiosto.fi

Välkomna till Kopiraittila!