CC-licensen

En upphovsman kan tillåta användning av sitt verk med en Creative Commons-licens (en så kallad CC-licens), som är en av de vanligaste öppna licenserna. I detta fall finns det i samband med verket en CC-licenssymbol som beskriver hur verket får användas. Upphovsmannen har fortsättningsvis upphovsrätt till sitt verk. Han eller hon beviljar bara användningstillstånd på vissa villkor. Upphovsmannen kan ha tillåtit att verket används som sådant, bearbetning av verket, delning av verket och/eller kommersiell användning av det. Ett verk kan ha en eller flera CC-licensvillkor.

Innan du använder CC-licensierat material ska du kontrollera under vilka villkor upphovsmannen har tillåtit användningen Som användare ansvarar du för att du använder verket på ett sätt som är tillåtet. I samband med bilden eller verket ska man ange upphovsmannens namn eller signatur och den CC-licens som gäller för verket samt länka till det ursprungliga verket.

CC BY – Verket får fritt användas, delas och bearbetas även för kommersiella ändamål. Den ursprungliga upphovsmannens namn måste uppges.

CC BY-ND – Verket får fritt användas och delas även för kommersiella ändamål, men det får inte ändras eller bearbetas. Exempelvis beskärning av en bild eller översättning av en text är bearbetning.

CC BY-NC – Verket får fritt användas, delas och bearbetas, men det får inte användas för kommersiella ändamål.

CC BY-SA – Ett eget verk där man har använt ett verk med CC BY-SA-licens får delas på internet endast enligt samma villkor som gäller för det ursprungliga verket.

CC0 – Verket får fritt användas, bearbetas och delas, även i kommersiella ändamål. Upphovsmannen har upplåtit sitt verk till fri användning genom att avsäga sig sin upphovsrätt i den mån det är möjligt.

Ytterligare information om CC-licenssymbolerna och om användning av CC-licensen på creativecommons.fi-webbplatsen (på finska).

Det är dock värt att observera att det finns material på nätet som olovligt delats under en CC-licens. I sista hand är användaren ansvarig för om huruvida användningen är tillåten eller inte och om användningen av verket överensstämmer med licensvillkoren.

Innan du använder CC-licensierat material ska du kontrollera under vilka villkor upphovsmannen har tillåtit användningen.