Låtskrivning

Minneslista

Alla som deltar i skapandet av ett musikstycke får upphovsrätt till stycket. Detta gäller t.ex. kompositören, textförfattaren och arrangören.

 1. ATT KOMPONERA 
  Om du vill lägga till ett avsnitt ur ett existerande verk till musikstycket, behöver du alltid tillstånd till detta av upphovsmännen till verket och i vissa fall även av personer som framfört verket (om avsnittet är t.ex. en del av ett tidigare inspelat musikstycke). Du kan sköta tillståndsärendena med hjälp av Teosto och Gramex.

  Kontrollera användningsrätterna till eventuella färdiga musikprov (sample) i program för musikskapande (t.ex. GarageBand, Ableton Live och Logic Pro X) i användningsvillkoren för programmen.
 2. ATT SKRIVA SÅNGTEXTER 
  Om du vill använda en existerande text (t.ex. en dikt) eller översätta färdiga sångtexter till ett annat språk, behöver du tillstånd till detta av den ursprungliga textförfattaren. Kontakta Teostos kundservice för att skaffa tillståndet.
 3. ATT ARRANGERA 
  Om du vill skapa ett nytt arrangemang av en existerande komposition, behöver du tillstånd till detta av kompositören. För att översätta en sångtext behöver du tillstånd av den ursprungliga textförfattaren. Kontakta Teostos kundservice för att skaffa tillstånden.
 4. ATT LADDA UPP ETT MUSIKSTYCKE TILL NÄTET 
  Kom ihåg att be om tillstånd till publicering av alla som varit med om att skapa och framföra musikstycket.
 5. ATT GÖRA EN MUSIKVIDEO 
  Om du gör en musikvideo som du vill publicera på nätet, be upphovsmännen på förhand om tillstånd att använda bilderna och musiken. Be om tillstånd också av de personer som framfört musikstycket om du använder inspelad musik. Om det i videon uppträder personer, måste du be även dem om tillstånd till publicering.