Lärärutbildning

Öva först på de tre olika färdigheterna. Därefter får du göra slutprovet.

Lärarens pedagogiska handbok:

UPPHOVSRÄTTSGUIDE:

Det egna arbetets stig:

Minneslistor:

Citering:

Spela:

TILL FRAMSIDAN