Användning av litterära verk

Vad är litterära verk?

Litterära verk är till exempel böcker, artiklar, noveller och dikter. Enligt upphovsrättslagen anses även kartor och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram.

upphovsrättslagen 1 §

Användning av litterära verk i undervisning

Man får fritt använda

  • Material som inte överstiger verkströkeln
  • Information, idéer, principer, teorier
  • Verk vars skyddstid har löpt ut
  • Lagar, förordningar och myndighetspublikationer
  • Citat enligt god sed

Med en läroanstaltslicens får man

  • Kopiera och digitalisera delar av en tryckt publikation
  • Kopiera och printa ut material från nätet

Med upphovsmannens tillstånd får man

  • använda material som upphovsmannen har tillåtit användningen av med en öppen licens, till exempel CC-licensen
  • använda material varifrån som helst genom att direkt be om tillstånd av rättsinnehavaren

Offentligt framställning

Ett litterärt verk kan fritt visas i undervisning. Till exempel kan en lärare eller en elev läsa upp en bok eller en dikt i klassen. Att visa ett verk i andra sammanhang än undervisning förutsätter tillstånd. Licenser för offentlig framställning av litterära verk kan fås av Sanasto. Det har ingen betydelse för behovet av tillstånd om huruvida tillställningen är avgiftsbelagd eller avgiftsfri ifall det är fråga om en offentlig tillställning.

Man får även fritt visa verksexemplar såsom böcker. Till exempel kan en lärare visa bilder ur boken i samband med undervisningen. Ifall man vill kopiera bilder eller delar av boken för att lägga den till det egna materialet krävs tillstånd. En lärare kan även projicera webbplatser på väggen och visa material på nätet, till exempel bilder. För att visa webbvideor i undervisning krävs ett skilt tillstånd.

upphovsrättslagen 21 §

Länkning

Man får länka direkt till material som har lagts upp på nätet med upphovsmannens tillstånd. En lärare kan till exempel lägga ut en länk i sitt eget material eller på en kursplattform genom vilken studerandena kommer till en sida där ursprungsmaterialet finns.

När man använder verket ska man nämna upphovsmannens namn och källan.