Användning av litterära verk

Vad är litterära verk?

Litterära verk är till exempel böcker, artiklar, noveller, dikter, kartor och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram.

upphovsrättslagen 1 §

Användning av litterära verk i undervisning

Man får fritt använda

  • material som inte överstiger verkströkeln
  • information, idéer, principer, teorier
  • verk vars skyddstid har löpt ut
  • lagar, förordningar och myndighetspublikationer
  • citat enligt god sed

Med en läroanstaltslicens får man

  • kopiera, digitalisera och skriva ut delar av tryckta och digitala publikationer
  • kopiera och printa ut material från nätet

Med upphovsmannens tillstånd får man

  • använda material som upphovsmannen har tillåtit användningen av med en öppen licens, till exempel CC-licensen
  • använda material varifrån som helst genom att direkt be om tillstånd av rättsinnehavaren

Användning i illustrativt syfte om inget användningstillstånd finns till buds

  • Om användningstillstånd inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, får i undervisningsverksamhet ett offentliggjort verk kopieras och användas i illustrativt syfte inom undervisningen.

Offentligt framförande

Upphovsrättslagen tillåter att skriftliga verk fritt får framföras i undervisningen. Till exempel kan en lärare eller en elev läsa upp en bok eller en dikt i klassen. Att offentligt framföra ett verk i andra sammanhang än undervisning förutsätter tillstånd. Licenser för offentlig framställning av litterära verk kan fås av Sanasto. Det har ingen betydelse huruvida tillställningen är avgiftsbelagd eller avgiftsfri ifall det är fråga om en offentlig tillställning vad beträffar behovet av att ha ett tillstånd.

Man får även fritt visa verksexemplar såsom böcker. Till exempel kan en lärare visa bilder ur boken i samband med undervisningen. Ifall man vill kopiera bilder eller delar av boken för att lägga den till det egna materialet krävs tillstånd. Alla läroanstalter från småbarnspedagogiken till andra stadiet har Kopiostos kopieringslicens, med vilken man kan kopiera och skanna utdrag ur verk för undervisningen i enlighet och i den utsträckning som licensvillkoren tillåter. En lärare kan även projicera webbplatser på väggen och visa material på nätet, till exempel bilder.

upphovsrättslagen 20 § och 21 §

Länkning

Man får länka direkt till material på nätet som är lagligt uppladdat på nätet, dvs. med rättsinnehavarens tillstånd. En lärare kan lägga ut en länk i sitt eget material eller på en kursplattform genom vilken studerandena slipper till den sidan där ursprungsmaterialet finns. Man kan ofta också länka till material som lagligt finns på nätet i sitt eget material eller på en kursplattform genom bädda in dem, om inte inbäddning av innehåll förhindras eller är förbjudet.

När man använder verket ska man nämna upphovsmannens namn och källan.