Ändring av ett verk

Att ändra ett verk, till exempel genom att göra en översättning eller en bearbetning, kräver tillstånd av det ursprungliga verkets upphovsman. Upphovsmannen har rätt att bestämma om sitt verk i oförändrad eller förändrad form, som översättning eller bearbetning, i en annan text- eller konstgenre eller genom använda ett annat framställningssätt.

Ett verk som uppkommer efter ändring av ett verk kallas ett sekundärverk, vars rättigheter hör till personen som skapat bearbetningen, till exempel översättaren. Sekundärverkets upphovsman får dock inte i användningen av sitt verk kränka de rättigheter upphovsmannen av det ursprungliga verket innehar. Verket får inte heller ändras på ett sådant sätt eller göras tillgängligt för allmänheten i ett sådant sammanhang att det kränker upphovsmannens moraliska rättigheter, det vill säga upphovsmannens litterära eller konstnärliga värde och originalitet.

Verkets nyttjanderätts- eller licensvillkor kan också begränsa bearbetningen av verket. En upphovsman kan till exempel ha förbjudit bearbetning av sitt verk i sina Creative Commons-licensvillkor.

I fri anslutning

Utöver översättning och bearbetning bestäms även i lagen om skapande av nya verk i fri anslutning till ett existerande verk, vilket inte förutsätter tillstånd av upphovsmannen. Det behövs inte heller samtycke ifall ursprungsverkets skyddstid har upphört.

Att i fri anslutning till ett verk åstadkomma ett nytt verk innebär att man använder en annan persons tidigare verk som inspirationskälla och genom att bearbeta verket skapar man ett helt nytt självständigt och originellt verk, som inte kan jämställas med det ursprungliga verket.

upphovsrättslagen 4 §

För att bearbeta ett verk krävs i allmänhet upphovsmannens tillstånd.