Vad innebär skydd av upphovsrätten

Enligt lagen har den som skapat ett skriftligt eller konstnärligt verk upphovsrätt till sitt verk. Upphovsmannen har ensam rätt att bestämma om det får tillverkas exemplar av hans verk och om verket får göras tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen har även rätt att bestämma om verket får ändras, översättas till ett annat språk, återges inom en annan litteraturgenre eller en annan konstform, eller genomföras på ett annat sätt. Med andra ord om man vill använda ett verk som någon annan skapat som sådant eller i modifierad form, kräver det tillstånd av tillverkaren. Ifall det är fråga om ett gemensamt verk skapat av flera personer krävs tillstånd av dem alla för att använda verket.

Upphovsmannen bestämmer hur hans eller hennes verk får användas.

Upphovsrätten består av två slags rättigheter: ekonomiska och moraliska.

Upphovsrättslagen 1 § och 2 §

Upphovsrättslagen 1 § och 2 §

 

 

Material på nätet

Enbart det att ett material har lagts ut på nätet innebär inte automatiskt att man fritt får använda materialet. Till exempel om man lägger ut en bild på ett företags webbplats eller i den egna bloggen betyder det inte att andra har lov att kopiera och använda bilden i sitt eget arbete eller på sin egen webbplats. Det är däremot tillåtet att länka till material som är fritt tillgängligt på nätet.