Vad skyddar upphovsrätten

Upphovsrätten skyddar det självständiga och originella uttrycket av idéer, information, teorier eller principer i verket, men inte själva idéerna, informationen, teorierna eller principerna. Man kan skapa flera olika verk som har samma ämne, tema eller intrig, som alla individuellt får skydd. Man kan till exempel skriva många olika böcker med samma handling eller måla många målningar om samma ämne. Man får även använda informationen i ett verk, förutsatt att man skriver om det med egna ord. Ett nytt verk får inte vara en kopia av ett tidigare verk. En kopia uppfyller inte kraven på självständighet och originalitet.

Recept på mat

Upphovsrättsrådet beslutade i sitt utlåtande 2005:12 att matrecept och deras anvisningar inte överstiger verkströskeln för ett litterärt verk. Upphovsrätten skyddar inte mått av råvaror eller annan dylik information. En receptbok eller artikel kan däremot som helhet vara självständig och original och därmed skyddad av upphovsrätten. Även en matportion kan vara ett verk, ifall den är så självständig och originell att ingen annan skulle ha uppnått samma resultat om de påbörjat samma arbete.