Anvisningar för självstudier – lärarutbildning

Som lärare kommer du i ditt arbete i kontakt med upphovsrätten i tre olika roller: du skapar egna verk, använder andras verk och lär ut upphovsrättskompetens. Med hjälp av Kopiraittilas material kan du lära dig om upphovsrätten på ett roligt sätt och får verktyg för att undervisa om upphovsrätten.

Med hjälp av dessa anvisningar för självstudier kan du lära dig om upphovsrätten på egen hand. Helheten Upphovsrättskompetens kan också vara en del av dina studier, en kompletteringsutbildning eller fortbildningsdag. Kontrollera vad som gäller på din egen utbildningsanstalt eller arbetsplats.

Om du registrerar dig på Kopiraittilas webbplats, kan du spara dina delprestationer i din profil och skriva ut ett intyg på din upphovsrättskompetens när du har klarat alla uppgifter eller ansöka om kunskapsmärket Upphovsrättskännare.

Börja med att bedöma din upphovsrättskompetens med hjälp av självutvärderingsblanketten.

Lycka till!

A. Studier i upphovsrätt

1) Kunskap om upphovsrätten

 • Lär dig de grundläggande upphovsrättsrelaterade begreppen och termerna.
 • Fundera på vilka typer av verk som skyddas, vem som får upphovsrätten, vad upphovsrätten innebär, vilka rättigheter upphovsmannen får och varför det är viktigt att respektera upphovsrätten.
 • Läs Upphovsrättsguiden och materialet Upphovsrätten skyddar det skapande arbetet. Titta på videon Vad är upphovsrätt.
 • Mer information om upphovsrätten finns också på Information om upphovsrätt delen.
 • Testa dina kunskaper med hjälp av frågesportsövningen.

2) Förmåga att använda verk och informationssökningskompetens

 • Ta reda på hur olika verk får användas i undervisningen, hur man får använda verk i eget material och projektarbeten som ingår i studierna, hur man får dela och publicera verk samt hur man får redigera och bearbeta verk.
 • Läs om tillståndslösningar för läroanstalter och CC-licenser i Kopiraittilas material och på Användning av verk delen. Gå igenom Upphovsrättsguiden (s. 18-27), materialet Projektarbeten och Kopiraittilas minneslistor, källhänvisning samt titta på videon Användning av verk.
 • Ta reda på vilka rättigheter du själv kan få till ditt eget material. Fundera på vilka typer av verk som kan få skydd.
 • Lär dig om informationssökningskompetens, citat och källhänvisningar med hjälp av materialet Det egna arbetets stig.
 • Planera och gör eget undervisningsmaterial om ett valfritt tema exempelvis till en övningslektion.
 • Testa dina kunskaper med hjälp av Sant eller falskt- och Bingoövningen.

3) Att lära ut upphovsrätten

 • Förståelse för och förmåga att tillämpa grunderna för upphovsrätten samt respekt för upphovsrätten hör till målen och innehållet i de nya läroplanerna för alla stadier och skolämnen som en del av multilitteracitet och ansvarsfull informations- och kommunikationsteknik.
 • Läs Kopiraittila skolas pedagogiska guide för lärare.
 • Läs igenom materialet och undervisningstipsen för alla årskurser.
 • Planera en lektion där man lär sig om upphovsrätten.

B. Slutprov i upphovsrättskompetens

När du har fått godkänt i alla tre övningarna (Frågesport, Sant eller falskt och Bingo) får du testa dina kunskaper i slutprovet

När du har fått godkänt i slutprovet får du ett diplom som du kan skriva ut eller spara i din egen profil. Du kan också ansöka om kunskapsmärket Upphovsrättskännare. Det gör du genom att ange din e-postadress.

Fyll till slut i självutvärderingsblanketten. Fundera på hur din upphovsrättskompetens utvecklats under arbetet.

Gratulerar! Du har avlagt helheten Upphovsrättskompetens.