Avtal om upphovsrätten

En upphovsman kan fritt överlåta sin upphovsrätt, till exempel till en annan person eller samfund. Lagen ställer inga särskilda krav på formen av avtal om upphovsrätt. Man kan avtala om upphovsrätten bland annat muntligt eller skriftligt. Till exempel kan en journalist överlåta publiceringsrätten av en artikel hen skrivit till en tidning.

Det lönar sig för bägge parter att avtalen görs upp skriftligen. Detta möjliggör att parterna behandlar avtalets villkor på samma sätt och att dokumentering kvarblir om de avtalade ärendena för bägge parter.

En upphovsman kan överlåta sina rättigheter i sin helhet eller delvis. Det finns inga inskränkningar för innehållet i avtal om upphovsrätten. I avtalen kan man fritt fastställa till exempel priset på verkets användningslicens.

Det bör uppmärksammas att upphovsrätten är annan än äganderätt. När ett verksexemplar säljs, till exempel en tavla eller en bok eller en cd-skiva, erhåller köparen ingen upphovsrätt över det inköpta verksexemplaret. Därför har man till exempel inte rätt att ladda upp låtar från en CD-skiva på nätet enbart eftersom man äger CD-skivan.

Det är inte alltid ändamålsenligt att skilt komma överens om användningen av varje verk med användarna. Rättsinnehavarna har av denna orsak grundat organisationer, upphovsrättsorganisationer, med uppgiften att bevaka deras intressen och bevilja användningslicenser i vissa situationer.

Upphovsmannen kan även överlåta nyttjanderätten till verket med till exempel en öppen licens såsom Creative Commons-licensen.

En upphovsman kan dock inte i sin helhet överlåta sina moraliska rättigheter.

upphovsrättslagen 27 §