I upphovsrättens spår -rymningsspel

Upprättat av: Marjukka Peltonen

Rymningsspel om upphovsrätten – anvisningar för läraren

Förbered rymningsspelet I upphovsrättens spår i din klass och hitta koden till tidskapseln i små grupper av hemliga agenter.

Lämpar sig för: högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildning

IT-kunskap, multilitteracitet, informationssökningsfärdigheter samt förståelse och respekt för upphovsrättens grunder hör till målen och innehållet i grunderna för läroplanen. Projektet kan genomföras som ett samarbete mellan olika läroämnen. Projektet lämpar sig särskilt bra inom datateknik, modersmål och litteratur, samhällslära eller historia. Projektet anknyter till mångsidig kompetens (K4 och K5).

Spelets mål

 • Att lära sig förstå och respektera upphovsrätten
 • Att stärka och utveckla färdigheterna i grupparbete och växelverkan
 • Att uppmuntra till mångsidig datasökning och användning av informationskällor
 • Att utveckla färdigheterna i att söka information och använda olika söktjänster och databaser

Längden: Ca 45-60 min + förberedelser ca 15 min

Ett exempel hur kan man lägga fram Fotografier och Hänga gubbe uppgifter.
Fotografier och Hänga gubbe uppgifter. Bild: Kirsi Salmela.

Förberedelser inför spelet

 • Skriva ut uppgifter, svarslappor och upphovsrättsorganisationernas logos
 • Reservera apparater så att alla grupper (2-4 personer) kan använda internet.
 • Uppsatta uppgifter på rummets väggar. Lägg fram uppgifterna på olika platser i rummet så att flera gruppen kan bekanta sig med en uppgift samtidigt
 • Organisera eventuell annan rekvisita. Rekvisitan fungerar också som villospår, som ofta används i rymningsspel, och gör spelet svårare.
 • För att skapa stämning kan man också använda annan rekvisita såsom böcker, tidningar, bilder av konstverk, gamla LP- eller CD-skivor, VHS-kassetter eller DVD-skivor, C-kassetter, lösa sidor ur gamla böcker och tidningar etc. Rekvisitan fungerar också som villospår, som ofta används i rymningsspel. Extra föremål gör spelet svårare, men kan också leda till att det tar längre tid.
 • Försök först göra uppgifterna på egen hand.
Ett exempel hur kan man lägga fram I ordträsket uppgiften.
I ordträsket upppgiften. Bild: Iina Saarinen.

Förberedelser inför spelet

Anvisningar för spelledaren

 • Uppgifterna görs i grupper på 2–4 personer.
 • Börja med att läsa bakgrundsberättelsen för grupperna.
 • Därefter får alla grupper börja lösa uppgifterna. Varje uppgift ger en del av koden. Uppgifterna kan göras i vilken ordning som helst.
 • Uppmuntra och ge ledtrådar om gruppen inte kommer vidare.
 • De grupper som hunnit bli färdiga kan förbereda sig för den avslutande diskussionen genom att diskutera diskussionsfrågorna inom gruppen.
 • Till slut diskuterar man upphovsrätten tillsammans.
Ett exempel hur kan man lägga fram Upphovsrättsorganisationerna uppgiften.
Upphovsrättsorganisationerna uppgiften. Bild: Kirsi Salmela.