Mobilspel

Upphovsrättsbanan

Upphovsrättsbanan är ett AR*-spel som du kan spela utomhus med hjälp av telefonen och dess kamera. För att spela måste du ha nätuppkoppling och installera appen. Målet är att öka elevernas kunskap om upphovsrätt genom aktiviteter.

Läraren skapar banan genom att gå igenom den och markera ut tio valfria frågepunkter. Eleverna följer banan och telefonens kamera startar när de närmar sig en punkt. På telefonens skärm får eleven se ett föremål, som hen kan peka på för att få upp flervalsfrågan som ska besvaras.

Lärare: Skapa konto

 • Med användarkontot kan du logga in i appens lärardel och skapa egna banor. Med samma användarnamn kommer du till kontrollpanelen där du kan se spelresultat och elevernas prestationer.

Att börja använda Upphovsrättsbanan

 • Ladda ner appen Kopiraittila på din telefon från AppStore eller Play-butiken (Androidversion > 9)(Tillägg 10.1.2024: Tyvärr är applikationen just nu inte tillgänglig i Play Butiken, eftersom applikationer i Google Store som är riktade till barn får inte begära platsinformation. Ärendet utreds.)
 • Appen måste också laddas ner på elevernas telefoner, men elevera behöver inte skapa ett konto för att spela.
 • Appen behöver behörighet för att använda telefonens plats och kamera.

Att skapa en bana

Lärare:

 • gå längs med den bana du har planerat och lägg till punkterna (10 st) där du vill ha dem.
 • namnge banan och spelet (på samma bana kan du senare göra ett nytt spel för en annan grupp eller med andra frågor).
 • välj årskurser: åk 3-6 eller 7-9
 • välj frågeserie. Det finns sex frågeserier. Serierna 1-3 är för årskurs 3-6 och serierna 4-6 för årskurs 7-9. Det finns inga svårighetsskillnader i frågeserierna för samma årskursgrupp. Du kan göra ett nytt spel med andra frågor för samma bana.
 • om du inte vill att alla elever ska följa banan i samma riktning ska du välja ”Lotta ut gångriktningen”, varvid eleverna startar slumpmässigt i olika ändar av banan, dvs. för en del elever kommer punkterna på banan i motsatt ordning börjande från punkt 10.

OBS!

Placeringen av punkterna som lagts ut på banan är ungefärlig eftersom GPS-signalen är inexakt. Punkten du har lagt ut kan alltså vara upp till tio meter från den plats du har valt. Var alltså försiktig och lägg endast ut punkterna i en säker miljö.


Med tanke på spelets funktion ska punkten helst vara på en så jämn och öppen plats som möjligt.

Att spela spelet

Eleven:

 • öppnar Kopiraittila-appen (eller laddar ner den först vid behov).
 • skriver sitt förnamn i fältet.
 • skriver spelkoden som läraren gett.

Med hjälp av kartan som öppnar sig söker eleven punkterna på banan och svarar på frågorna. Om man svarar fel på en fråga får man vänta 15 sekunder innan man kan svara på nytt. När man gett rätt svar visas ännu en förklaring som preciserar svaret.

När man svarat rätt på tio frågor får eleven ett pussel att lösa. Pusslet är avsiktligt lite utmanande, så att även snabba spelare ska ha någonting att göra. När pusslet är färdigt slutar Upphovsrättsbanan. Om eleven inte hinner lösa pusslet under lektionen kan man stänga pusslet genom att klicka på AVSLUTA SPELET-knappen, som visas när man har spelat pusslet i en minut.

Om ryggsäcken/gitarrväskan av någon orsak inte syns i kamerans bild, kan man svara på frågan genom att klicka på ”JAG HITTADE INTE”-knappen, som visas 30 sekunder efter att kameran öppnades.

Kontrollpanelen

Genom att logga in på sidan ar.kopiraittila.fi ser läraren

 • sina banor och spel,
 • förnamnen på eleverna som spelar spelet och
 • antalet svar som lämnats på varje fråga. Om det finns fler svar än elever har det kommit fel svar på frågan.

* AR = augmented reality = förstärkt verklighet