Lärotips

I Kopiraittila finns pedagogiskt, spelliknande material för olika åldrar och utbildningsstadier.

Miniskådespels- eller minifilmprojekt

I projektet är avsikten att genom drama, eget kreativt skapande och informationssökning lära sig om upphovsrätten och öva på upphovsrättskunskap. Man författar och förbereder ett miniskådespel eller en minifilm i små grupper. Situationerna och rollfigurerna för skådespelen eller filmerna lottas ut med skådespelsmaskinen. Varje skådespel är en unik teaterpjäs skapad av eleverna.

Lärarens anvisningar hittar du här.

Skådespelsmaskinen finns här eller i videorum.

Utskrivbara kort för skådespelssituationer och rollfigurer hittar du här (PDF).

Projektet anknyter till mångsidig kompetens (K4 och K5) och lämpar sig särskilt bra i t.ex. läroämnena modersmål och litteratur, historia, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, bildkonst och musik.

För vem: årkurs 5–6, högstadiet och andra stadiet

Designa ditt eget upphovsrättsspel

I projektet designar och tillverkar eleverna i par eller i små grupper ett eget upphovsrättsspel. De färdiga spelen kan man sedan spela tillsammans med hela klassen.

Lärarens anvisningar hittar du här.

Projektet anknyter till mångsidig kompetens (K4 och K5) och lämpar sig väl för läroämnena datateknik, modersmål och litteratur, bildkonst, samhällslära, historia samt matematik.

För vem: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar

Kopiraittila högskola

Kopiraittila högskola är ett roligt, spelifierat och självstyrt material om upphovsrättigheterna för högskolor. Efter att ha genomfört materialet får studeranden kunskapsmärket Upphovsrättsexpert.

Röra sig till Kopiraittila högskola.

För vem: högskolans studerande

Upphovsrättskompetens – lärarutbildning

Vid Kopiraittila lär du dig om upphovsrättigheterna genom frågesportsfrågor och spel. Självstudieanvisningen låter dig genomföra helheten helt självständigt, och din kompetens kan bevisas genom kunskapsmärket Upphovsrättskännare.

Röra sig till Kopiraittilas lärarutbildning.

Upphovsrättskompetens-helheten kan göras som en del av lärarutbildningen, fortbildning för lärare eller en fortbildningsdag.

För vem: Lärarstuderande, lärare

Upphovsrättskompetens – andra stadiet

Vid Kopiraittila lär du dig om upphovsrättigheterna genom frågesportsfrågor och spel. Självstudieanvisningen låter dig genomföra helheten helt självständigt, och din kompetens kan bevisas genom kunskapsmärket Upphovsrättskännare.

Röra sig till Kopiraittilas gymnasiet.

Röra sig till Kopiraittilas yrkesutbildning.

För vem: Gymnasiet, yrkesutbildning

Klassrum för årskurs 8–9

I klassrummet för årskurs 8–9 hittar du en frågesport och en rolig musikaluppgift. Bakom de gungande föremålen finns också minnestavlor om upphovsrätternas centrala teman när man själv är upphovsman.

Röra sig till Kopiraittila skola.

För vem: högstadiet

Klassrum för årskurs 5–7

I klassrummet för årskurs 5–7 hittar du en frågesport och ett roligt artistspel samt en mysterielåda. Bakom de gungande föremålen finns också uppgiftskort och minnestavlor om upphovsrättigheternas centrala teman när man själv är upphovsman.

Röra sig till Kopiraittila skola.

För vem: Årskurser 5–7

Klassrum för årskurs 3–4

I klassrummet för årskurs 3–4 hittar du ett roligt lyckohjul samt en mysterielåda. Bakom de gungande föremålen finns också uppgiftskort och minnestavlor om upphovsrättigheternas centrala teman när man själv är upphovsman.

Röra sig till Kopiraittila skola.

För vem: Årskurser 3–4

Klassrum för årskurs 1–2

I klassrummet för årskurs 1–2 kombinerar eleverna verk och upphovsman i ett roligt minnesspel och letar efter ©-märken. Bakom de gungande föremålen finns uppgifter med temat Jag som upphovsman.

Röra sig till Kopiraittila skola.

För vem: Årskurser 1–2, till tillämpbara delar förskolan

Kopiraittilas mysterium (spel med QR-koder)

Kopiraittila skolas dörr smäller fast och en liten man med speciella kläder stiger in. Mannen introducerar sig själv som upphovsrättsriddare. Vad i alla världen har hänt i Kopiraittila? Kopiraittilas mysterium spelas som ett QR-kodsorienteringsspel. Spelet lämpar sig väl i början av en lektion om upphovsrätterna eller som sluttest. Spelet tar ungefär 30 minuter.

Lärarens anvisningar och uppgiftslappar hittar du här.

För vem: Årskurser 5–6

The Mystery of Kopiraittila (a QR code game)

The classroom door rattles and a small, peculiarly dressed man is standing at the door. “I’m the copyright knight,” he says. What has happened in Kopiraittila? The Mystery of Kopiraittila game is a QR code orienteering game. You can use the game as a beginning of a copyright lesson or as a final test. It takes aboout 30 minutes to complete the game.

Instructions for the teacher and QR codes in English you will find here.

To whom: Grade 5-6

Mysteriet i museet (spel med QR-koder)

I Kopiraittilas museum har en utställning av gamla filmer öppnats. Men när klassen anlände, stod det en polisbil framför museet. Vad har hänt? Mysteriet i museet-spelet spelas med hjälp av QR-koder. Spelet lämpar sig väl i början av en lektion om upphovsrätterna eller som sluttest. Spelet tar ungefär 30 minuter.

Lärarens anvisningar och uppgiftslappar hittar du här.

För vem: Årskurser 3–4

The Mystery at a Museum (QR code game)

An exhibition of old movies has opened at Kopiraittila Museum. However, when the students arrive, they find a police car in front of the museum. What has happened? The Mystery at a Museum game is a QR code orienteering game. You can use the game as a beginning of a copyright lesson or as a final test. It will take about 30 minutes to complete the game.

Instructions for the teacher and QR codes in English you will find here.

To whom: Grade 3-4

I upphovsrättens spår -rymningsspel

Tänk om det inte fanns någon upphovsrätt och ingen värdesatte de kreativa upphovsmännens arbete? Förbered rymningsspelet I upphovsrättens spår i din klass och skicka ut dina elever att hitta koden till tidskapseln i små grupper av hemliga agenter.

Lärarens anvisningar och uppgiftslappar hittar du här.

För vem: högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildning

Musikaluppgift

I musikalspelet gör eleverna en musikal. Vilka upphovsrättsfrågor måste beaktas? I spelet träffar man på situationer som har att göra med upphovsrättigheterna. Utgående från de val du gör får du veta om musikalen är en framgång eller en total flopp.

Musikalspelet hittas i Kopiraittilas grundskolas klassrum för årskurs 8–9.

För vem: högstadiet

Artistspelet

Hur förtjänar musiker pengar? Klicka på stjärnorna för att se hur dina val hjälper Jami att lyckas. I Artistspelet kan du se hur dina egna val eller handlingar kan påverka en musikers inkomster.

Artistspelet hittas i Kopiraittilas grundskolas klassrum för årskurs 5–7.

För vem: Årskurser 5–6 och högstadiet

Upphovsrättsorganisationerna-minnesspel

Vad gör de olika upphovsrättsorganisationerna? Testa din kunskap med Upphovsrättsorganisationerna-minnesspelet. Avsikten är att man i spelet kopplar en upphovsrättsorganisation till en licens. Spelet kan också kopplas med att lära sig informationsinsamlingsfärdigheter.

Upphovsrättsorganisationerna-minnesspel

Minnesspelet hittas också i andra stadiet och lärarutbildningens café.

För vem: högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildning, lärare, högskola

Projektarbeten

Upphovsrättigheterna är en väsentlig del av projektarbete. Innan ni börjar ett projekt, bekanta er med minneslistorna och modellerna för källhänvisningar som finns i Kopiraittila till de delar som är relevanta för projektet i fråga. Du kan också använda dig av lärarmaterialet.

Minneslistorna finns på Videorummets vägg och i Lärarens materialbank.

För vem: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar

Minneslistemaskin

Vi lär oss om upphovsrättigheterna i samband med ett projekt. Skräddarsy med minneslistemaskinen en minneslista som passar det egna projektet.

Minneslistemaskin hittas i Videorummet samt i rummen för gymnasiet, yrkesutbildningar och lärarutbildningen.

För vem: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar

Det egna arbetets stig

På Det egna arbetets stig får du tips och verktyg för det egna arbetets processer, såsom informationssökning, källkritik och beaktande av upphovsrättigheterna.

Det egna arbetets stig kan användas i vilken lektion eller kurs som helst där man arbetar med olika slags projektarbeten.

Röra sig till Det egna arbetets stig här.

För vem: högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildning, lärarutbildning

Bildet är en länk till den här videon.

Informationsinslag på videor

I Kopiraittilas informationsinslag på videor berättas på några minuter vad upphovsrätten innebär och hur man kan använda sig av andras verk, till exempel bilder.

Videorna hittas i Videorummet och på Videomaterial-sidan.

För vem: lågstadiets årskurser 3–6, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar, högskolan, lärare

En bild av Ernest Lawson är en länk till den här videon.

Intervjuer och samtal med upphovsmän

Vilken nytta har upphovsmännen, konsumenterna och samhället av upphovsrätten? I Kopiraittila kan du hitta tre videor där upphovsmän intervjuas, i vilka Ernest Lawson, Salla Simukka, Marja Lappalainen och Jarkko Vehniäinen berättar vad upphovsrättigheterna betyder för dem. Titta tillsammans på en eller flera videor och diskutera ämnet tillsammans. Lärande kan också skriva en text, essä eller fast en raplåt om ämnet.

Samtalsfrågor och material för lärare finns här.

Videorna hittas i Videorummet och på Videomaterial-sidan.

För vem: högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildning

Serieprojekt

Att teckna en serie är roligt och kreativt. Jarkko Vehniäinen och Marja Lappalainen, skapare av serien Kamala luonto, ger tips om hur man tecknar serier i en video som hittas på Kopiraittila. I serieprojektet lär vi oss också om upphovsrättigheterna.

Projektet anknyter till mångsidig kompetens (K4 och K5).

Lärarens anvisningar och videon hittar du här.

För vem: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar

Boktrailer

Hur gör man en boktrailer? Medan man lär sig göra boktrailers lär man sig samtidigt om upphovsrättigheterna genom att själv bli upphovsman. På Kopiraittila finns anvisningar om hur man gör en boktrailer och minneslistor om hur man bör beakta upphovsrättigheterna.

Boktrailerprojektet anknyter till mångsidig kompetens (K4 och K5) samt modersmål och litteratur (I1, I2, I3 och I4).

Instruktioner för lärare, minneslistor och tips på hur man kan göra en boktrailer finns här.

För vem: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar

Kulturprojekt

I kulturprojektet bekantar vi oss med olika konstbranscher: litteratur, musik och bildkonst. I projektet lär eleverna sig om upphovsrätter och tillämpningen av dem i sin produktion. Projektet kan också genomföras som ett internationellt eTwinning-projekt, som du kan hitta tips på i instruktionerna för kulturprojektet.

Projektet anknyter till mångsidigt kunnande (K2, K4, K5). I projektet kan man samarbete över ämnesgränserna, till exempel mellan modersmål och litteratur, bildkonst, musik och främmande språk.

Lärarens anvisningar hittar du här.

För vem: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar

Naturen omkring oss – ett internationellt eTwinning-projekt

I projektarbetet lär eleverna sig om upphovsrätter och tillämpningen av dem i sin egen produktion. Naturen omkring oss är ett projekt där två skolor (en utländsk) under läsåret presenterar för varandra vad som händer i naturen i deras omgivning.

Projektet anknyter till mångsidigt kunnande (K2, K4, K5). I projektet kan man samarbete över ämnesgränserna, till exempel mellan omgivningslära, modersmål, bildkonst och främmande språk.

Lärarens anvisningar hittar du här.

För vem: lågstadiet

Källhänvisningsövningar

I Kopiraittila kan du hitta uppgifter som kan skrivas ut för att öva källhänvisningar samt modeller för källhänvisningar för olika årskurser.

Källhänvisningsmodellerna och de utskrivbara uppgifterna finns i Lärarens materialbank.

För vem: lågstadiet