Användning av skådespel

Upphovsrättslagen tillåter visning av offentliggjorda verk i samband med undervisningen, dock inte skådespel och filmverk. Att offentligt framföra ett skådespel i skolor kräver tillstånd, oberoende av hur många är på plats och ifall man har en inträdesavgift till tillställningen eller inte.

Man kan be om visningsrätt för ett skådespel direkt från rättsinnehavarna eller från deras representanter. Grupper som representerar skådespel hittar du bland annat på Näytelmät.fi-tjänsten.

Visningstillstånd för skådespel kan skaffas från Nordic Drama Corner.

Med Kopiostos licens får man för undervisningsbruk kopiera skådespel från tryckta publikationer enligt kopieringslicensens villkor. Kopieringslicens innehåller inte licens för visning av verk.