Webbplatsens bruksanvising

Du kan använda Kopiraittila skolas material som en helhet under en eller två lektioner eller delar av det för att lära ut och repetera ett visst tema exempelvis inför ett projektarbete eller inom en annan helhet. Med hjälp av anvisningarna för självstudier för studerande på andra stadiet och lärarstuderande kan man även lära sig om upphovsrätten på egen hand. I de lägre årskurserna kan man lära sig om ämnet genom exempel och genom att tillsammans göra uppgifter.

För varje årskurs eller utbildningsstadium finns eget spelliknande material i ett eget rum, och i Videorummet finns tilläggsmaterial för undervisning om upphovsrätten och många olika typer av skapande arbete.

Vi tar gärna emot respons: neuvonta(at)kopiosto.fi

Användning av webbplatsen

Materialet kan användas via nätet i alla webbläsare och på mobila enheter.

Grundskolan:

Man kan gå in och ut ur klassrummen genom att klicka på dörrhandtaget. Uppgifterna finns i klassrummen bakom de svängande ikonerna.

I Kopiraittila skolas korridorer och klassrum tar man sig fram genom att klicka och dra i sidled på skärmen eller, om man har en pekskärm, genom att dra med fingret till höger eller vänster.

Efter att man har gjort en uppgift rätt får man en markering på tavlan. Markeringarna blir kvar även om man flyttar sig från ett klassrum till ett annat tills man lämnar Kopiraittila skola helt eller går tillbaka till startsidan.

I uppgifterna, aktiviteterna och vissa av bilderna i klassrummen ingår olika ljud. Du kan välja att antingen ha ljudet på eller av i din dator.

Andra stadiets utbildningar:

Materialet för andra stadiet delas in enligt tre olika delar av upphovsrättskompetensen: kunskap om upphovsrätten, förmåga att använda olika typer av verk samt informationssökningskompetens och kritisk läskunnighet. Övningar som hör till de olika delarna finns i taklamporna i utbildningsstadiets kafé. Övrigt material och anvisningar finns bakom menyknappen i det övre vänstra hörnet.

När man klarar en övning får man en nyckel. När man har fått nycklar för alla tre delarna av upphovsrättskompetensen öppnas sluttestkistan och man kan testa sina kunskaper i slutprovet.

Innan man börjar spela bör de skapa egna användaruppgifter. När man är inloggad i Kopiraittila sparas godkända prestationer i övningsspelen och slutprovet, och man kan spara sitt diplom i sin egen profil och skriva ut det senare.

Den som avlagt materialet för andra stadiet med godkänt resultat kan också ansöka om kunskapsmärket Upphovsrättskännare. Det gör du genom att ange din e-postadress. Kunskapsmärkena beviljas via tjänsten Open Badge Factory.

Högskolor och lärarutbildning:

Kopiraittila högskolas material lämpar sig särskilt för studerande som är i början av sina högskolestudier. Materialet för högskolan är självinstruerande och avsett för självständiga studier exempelvis i digital kompetens.

För lärarstuderande och lärare finns eget material, som specifikt gäller upphovsrättsfrågor och användningslicenser som anknyter till lärararbetet.

Den som avlagt materialet för lärarutbildningen eller högskolan med godkänt resultat kan också ansöka om kunskapsmärket Upphovsrättskännare eller Upphovsrättsexpert. Det gör du genom att ange din e-postadress. Kunskapsmärkena beviljas via tjänsten Open Badge Factory.

Välkomna till Kopiraittila!