VIDEOPROJEKT

Minneslista

 1. FILMNING
  Du får filma och fotografera på allmänna platser om inte platsens ägare har förbjudit det. Du får inte filma eller fotografera på ett störande sätt. Om du filmar eller fotograferar människor rekommenderas att du ber dem om tillstånd för filmningen/fotograferingen.
 2. LÄGGA TILL MUSIK 
  För att lägga till musik i en video behöver du musikskaparens tillstånd. Du kan skaffa tillståndet från Teosto och, i fråga om inspelad musik, från Gramex eller skivbolaget, beroende på var du publicerar videon. Till videor som gjorts för privat bruk och som inte publiceras eller visas offentligt får du fritt lägga till musik. Du behöver vanligtvis inte tillstånd för att använda musik om du publicerar en video som privatperson på YouTube, Facebook, Instagram eller TikTok när ditt innehåll är icke-kommersiellt, eftersom Teosto och många skivbolag har ingått avtal med dessa plattformar. I skolprojekt får du använda musik utan tillstånd om videon visas endast i klassen och inte publiceras till exempel på nätet eller i sociala medier. Du kan också göra musiken själv eller använda musik som finns på nätet och vars upphovsmän har tillåtit användning genom en CC-licens eller annan licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 3. LÄGGA TILL BILDER I EN VIDEO ELLER EN ANIMATION 
  I en video du kan använda:
  A) bilder som du tagit själv
  B) bilder som tagits eller gjorts av andra

  med upphovsmannens tillstånd
  Du kan be om tillstånd direkt av upphovsmannen eller rättsinnehavaren..

  med Kopiostos kopieringslicens
  Du får kopiera bilder från nätet eller skanna bilder ur böcker och använda dem i projektarbeten i skolan om projektarbetet inte publiceras på nätet. Kom ihåg att ange upphovsmannen i ditt arbete.

  med CC-licens
  Licenssymbolen anger vad du får göra. CC-licensen och upphovsmannens namn ska anges i samband med bilden.

  Verk vars skyddstid har löpt ut får användas fritt.
 4. ANVÄNDNING AV RÖRLIGA BILDER I EGNA VIDEOR 
  Du behöver tillstånd av upphovsmannen/-männen för att använda en video eller en del av en sådan i ditt eget arbete. Du kan be upphovsmannen eller rättsinnehavaren (t.ex. producenten) om tillstånd eller så kan upphovsmannen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 5. PUBLICERING AV VIDEOR 
  Om du publicerar en video på nätet ska du se till att du har publiceringstillstånd för alla de verk, såsom bilder, musik och videor, som du använt och vid behov publiceringstillstånd av de personer som syns i videon.

Kom ihåg att ange upphovsmännen i videon, också för de bilder och den musik som du använt.