Miniskådespel eller minifilm

I miniskådespel- eller minifilmprojektet är avsikten att genom drama, eget kreativt skapande och informationssökning lära sig om upphovsrätten och öva på upphovsrättskunskap. Genom drama kan eleven identifiera sig med upphovsmannen i olika situationer.

Lämpar sig för: lågstadiets årkurs 5–6, högstadiet och andra stadiet

Tips

Istället för ett miniskådespel kan ni göra en minifilm, animation eller bara ett manus. Skådespelet kan också göras på ett främmande språk inom språkundervisningen.

Tid: 2–3 lektioner

Lektion 1: planering + övning,

Lektion 2: uppträdande, eller filmning och editering

Lektion 3: visande av skådespelen eller visning av filmerna

Målsättningar:

 • vi övar på att hitta information, kreativt skapande och upphovsrättskunskap
 • vi övar oss att arbeta i grupp och övar på sociala färdigheter
 • vi skapar gemenskapsanda och vi-anda
 • vi lär oss uppträda och att vara publik

Projektet kan genomföras som ett samarbete mellan olika läroämnen. Projektet lämpar sig särskilt bra i läroämnena modersmål och litteratur, historia, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, bildkonst och musik. Projektet anknyter till mångsidig kompetens (K4 och K5).

Lärarens anvisningar

 • Gör miniskådespel eller minifilmer i grupper på 3–5 elever.
 • Varje grupp lottar fram en situation och en rollfigur för varje medlem med hjälp av skådespelsmaskinen. För att se till att varje grupp får en unik situation ska utlottningen göras på samma enhet med hela klassen. Skådespelsmaskinen kan hittas här eller i videorummet.
 • Du kan också dela in eleverna i färdiga grupper och ge dem situationer och rollfigurer, eller så kan du låta eleverna dela ut rollerna själva. Ni kan också genomföra utlottningen på traditionellt vis genom att plocka en lapp med situationen och rollfigurer ur till exempel en skål.
 • Det finns sammanlagt 8 olika situationer, och varje situation har sammanlagt 3–5 olika roller. Situationerna och rollerna hittas här.
 • Flera grupper kan göra ett skådespel om samma situation, och gruppen kan ha 3–5 elever. Eleverna kan också komma på egna roller till skådespelet eller ändra på rollfigurens namn eller komma på ett nytt namn.
 • Skriv ut situationskort på förhand och dela ut korten till varje grupp. På korten finns beskrivet situationen, platsen och rollfigurerna. Du hittar de utskrivbara korten här.
 • Eleverna skapar tillsammans manuset till skådespelet. Ett miniskådespel eller film kan ha en längd på till exempel 5–10 minuter.
 • Avsikten är att man i skådespelet behandlar upphovsrätten. I manuset ska man fundera på vad för betydelse upphovsrätten har för upphovsmännen och hur handlingen och karaktärernas agerande påverkar de olika personerna i skådespelet.
 • Eleverna kan leta efter information om upphovsrätt medan de skriver manuset. Information om upphovsrätt hittas på webbplatsen Kopiraittila.fi. Information om upphovsrätt som lämpar sig för låg- och högstadieelever har samlats i den här presentationen.
 • Efter skådespelen lönar det sig att tillsammans diskutera om upphovsrätten som anknyter till skådespelet: till exempel vad upphovsrätt innebär, vad det betyder för upphovsmän inom de kreativa branscherna, hur de själva kunde dra nytta av upphovsrätten och hur man kan beakta andras upphovsrätt. Vi har skilt för varje skådespel samlat synpunkter för samtal åt dig.
 • Varje skådespel är en unik teaterpjäs skapad av eleverna. Upphovsmännen har upphovsrätt över sitt verk.

Anvisningar för att göra animationer eller filmer hittar du här:

Filmprojekt

Animationsprojekt

Anvisningar för eleverna

Skapa ett miniskådespel om situationen. Vad händer i situationen? Hur kunde situationen påverka olika personer? Vad kunde personerna tänka på innan de gör vad de gör? Vad kunde personerna göra annorlunda i situationen?

Tänk på det som händer särskilt utgående från personernas upphovsrätt. Du kan leta efter information om upphovsrätt till exempel på Kopiraittilas webbplats (www.kopiraittila.fi).

Ni kan hitta på ett namn på ert skådespel, och också ändra på rollfigurernas namn om ni vill.