Producent:

Kopiraittilas undervisningsmaterial är producerat av Kopiosto rf.
För att producera materialet har delfinansiering erhållits från undervisnings- och kulturministeriet.

© Kopiosto rf

Undervisningsmaterialet för grundskolan i Kopiraittila har gjorts av:
Juha Kallanranta, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Kirsi Salmela ja Henna Ylihärsilä

Materialet för andra stadiet och lärarutbildningen har gjorts av:
Mari Erho, Juha Kallanranta, Merja Kauppinen, Susanna Mononen ja Kirsi Salmela

Den pedagogiska delen av materialet för andra stadiet och lärarutbildningen har planerats av:
Merja Kauppinen, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

Teknisk realisation av materialet: JCO Digital

Illustrering: Tarja Petrell