Hur uppstår skydd

Upphovsrätten uppstår automatiskt i samma stund som verket skapas. Verket behöver till exempel inte registreras. Rättighet till verket uppstår när en tavla målas, en komposition komponeras eller när ett dataprogram skapas. Upphovsmannen behöver inte publicera eller offentliggöra verket, vilket innebär att även verk som bara skapas för ”skrivbordslådan” är skyddade. Inte heller krävs det att man använder © -märkning.

Även närstående rättigheter blir med stöd av lagen gällande på en gång. Ett framträdande, en inspelning eller ett fotografi behöver inte registreras på något sätt. Skyddet av de närstående rättigheterna börjar i allmänhet gälla när objektet för skyddet kommer till – musikuppförandet spelas in, fotot tas osv.

Upphovsrätten uppstår automatiskt.

©-märket

©-märket är en internationell symbol som används framför upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens namn i ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. Genom att använda upphovsrättsmärke kan man ange vem som äger upphovsrättigheterna till verket. Att upphovsrätt ska uppkomma eller att skyddet kan fås förutsätter emellertid inte att ©-märke används. Att copyright eller ©-märket saknas från verket tar inte bort upphovrättsskyddet från verket som når verkströskeln. Upphovsrätten uppkommer och skyddet börjar gälla samtidigt som verket skapas och någon registrering eller annan åtgärd behövs inte.

Det finns inga vedertagna former för användning av ©-märket. Den vanligaste formen för att använda märket är Copyright © upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens namn och det första utgivningsåret. Ordet copyright kan även utelämnas. Till exempel © Kopiosto rf 2023.