Hur uppstår skydd

Upphovsrätten uppstår automatiskt i samma stund som verket skapas. Verket behöver till exempel inte registreras. Rättighet till verket uppstår när en tavla målas, en komposition komponeras eller när ett dataprogram skapas. Upphovsmannen behöver inte publicera eller offentliggöra verket, vilket innebär att även verk som bara skapas för ”skrivbordslådan” är skyddade. Inte heller krävs det att man använder © -märkning.

Även närstående rättigheter blir med stöd av lagen gällande på en gång. Ett framträdande, en inspelning eller ett fotografi behöver inte registreras på något sätt. Skyddet av de närstående rättigheterna börjar i allmänhet gälla när objektet för skyddet kommer till – musikuppförandet spelas in, fotot tas osv.

Upphovsrätten uppstår automatiskt.

Vad är copyrightmärket?

©-märket är en internationell symbol som används framför upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens namn i ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. Med hjälp av ©-märket kan man ange vem som äger upphovsrätten till verket i fråga. Man bör dock observera att användning av ©-märke inte är en förutsättning för att upphovsrätt ska uppstå och skyddet fås. Upphovsrätten uppstår samtidigt som verket – registrering av verket eller andra formaliteter, såsom användning av ©-märke i samband med verket, behövs inte.

Det finns inga vedertagna former för användning av ©-märket. Den vanligaste formen för att använda märket är Copyright © upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens namn och det första utgivningsåret. Till exempel © Kopiosto rf 2020.