Hur uppstår skydd

Upphovsrätten uppstår automatiskt i samma stund som verket skapas. Verket behöver till exempel inte registreras. Rättighet till verket uppstår när en tavla målas, en komposition komponeras eller när ett dataprogram skapas. Upphovsmannen behöver inte publicera eller offentliggöra verket, vilket innebär att även verk som bara skapas för ”skrivbordslådan” är skyddade. Inte heller krävs det att man använder © -märkning.

Även närstående rättigheter blir med stöd av lagen gällande på en gång. Ett framträdande, en inspelning eller ett fotografi behöver inte registreras på något sätt. Skyddet av de närstående rättigheterna börjar i allmänhet gälla när objektet för skyddet kommer till – musikuppförandet spelas in, fotot tas osv.

Upphovsrätten uppstår automatiskt.