Användbara länkar

Broschyrer och guider

Upphovsrättens ABC -broschyr
Broschyren innehåller basinformation om upphovsrätten samt svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Du kan skriva ut broschyren eller bläddra i den på nätet.

Läroanstalternas kopiering licensen broschyr
Denna broschyr behandlar vad Kopiostos kopiering licensen innehåller. Du kan skriva ut broschyren eller bläddra i den på nätet.

Kopiering i läroanstalter – licenstavla
På licenstavlan finns en sammanfattning av innehållet i Kopiostos kopieringslicenserna för undervisningsbruk. Du kan skriva ut licenstavlan och lägga upp den på väggen i läroanstaltens lärarrum eller kopieringsrum.

Om upphovsrätten annanstans

Operight.fi
Operight är en webbplats med information där mångsidig information om upphovsrättsärenden som berör lärares arbete har samlats.

Tekijanoikeus.fi
På den här webbplatsen finns information om upphovsrätten samt undervisningsmaterial. På webbplatsen kan man även beställa ett skolbesök om skapandearbete och upphovsrätt till klassen eller skolan.

Upphovsrättslagen (Finlex)

Upphovsrättsmaterial annanstans på nätet

Upphovsrätt läromaterialspaketet för elever på lågstadiet 

I läromaterialspaketet ingår ett brädspel, ett uppgiftshäfte och en bildbok. Brädspelet och material som hör till det kan laddas ner och printas ut från webbplatsen eller beställas per post.

Serier om upphovsrätten för elever på högstadiet
Äventyr på nattåget innehåller kompakta informationspaket om upphovsrätt och piratism.

På väg mot upphovsrätten

På väg mot upphovsrätten är avsett för högstadier och läroanstalter på andra stadiet. I materialet får ungdomarna lära sig mer om upphovsrätten på ett roligt och praktiskt sätt. Spelet fungerar i plattformen Seppo och kräver en aktiveringskod, som fås när man beställer från Nuorten Akatemia,

Frågesport
En rolig frågesport om upphovsrätten på nätet.

Upphovsrättsorganisationer i Finland

Gramex
Gramex är upphovsrättsorganisationen för musiker och musikproducenter. Gramex representerar över 58 000 musiker och ljudupptagningsproducenter. Gramex beviljar licenser för användning, inspelning och offentligt framförande av inspelad musik.

Kopiosto
Kopiosto är de utövande konstnärernas, upphovsmännens och förläggarnas upphovsrättsorganisation. Kopiosto representerar över 80 000 uppträdande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Kopiosto beviljar licenser för kopiering av tryckta verk och kopiering av bild- och textmaterial från webbplatser, inspelning och visning av radio- och tv-program samt för vidaresändning av tv-kanaler.

Kuvasto
Kuvasto är upphovsrättsorganisationen för konstnärer på det visuella området. Kuvasto representerar cirka 3 000 inhemska konstnärer och rättsinnehavare samt genom avtal med internationella systerorganisationer cirka 100 000 utländska konstnärer. Kuvasto medger upphovsrättstillstånd till användning av bildkonstverk.

Teosto
Teosto är en upphovsrättsorganisation för kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Teosto representerar 38 000 inhemska och utländska tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare från 100 länder. Teosto beviljar licenser för offentlig framställning och användning av musik.

APFI
Audiovisual Producers Finland – APFI representerar inhemska produktionsbolag. APFI avtalar på producenternas vägnar bland annat om användning av film- och AV-inspelningar i undervisningen samt vidaresändning av tv-program. APFI beviljar tillstånd för visning av inhemska filmer i läroanstalter och för annan ideell verksamhet med M&M Viihdepalvelu Oy.

Sanasto
Sanasto är författares och översättares upphovsrättsorganisation, som beviljar licenser för offentlig framställning av litteratur samt användning av textsnuttar i broschyrer och publikationer. Sanasto representerar circa 15 000 inhemska författare och översättare.

Annanstans på nätet

Upphovsrättsliga informations- och övervakningscentralen
TTVK rf är en registrerad förening som drivs utan vinstsyfte. TTVK informerar om och övervakar upphovsrätten. På deras webbplats finns information och broschyrer om kränkning av upphovsrätten samt piratism.

Upphovsrättsrådet
Upphovsrättsrådet ger utlåtanden om tillämpning av upphovsrättslagen.

Mediekunskapsskolan
Mediekunskapsskolan erbjuder information, forskning och uppgifter om mediefostran och mediefenomen. Målet med tjänsten är att utveckla mediekunnighet samt att förbättra möjligheten till god mediefostran.

Information om Creative Commons-licenserna (på finska)

Creative Commons Sverige på www.creativecommons.se

Persondata och dataskydd

Tietosuoja.fi
Information om persondatalagen och dataskydd. På sidan finns dataombudsmannens avgöranden samt informationspaket riktade till barn och unga om dataskydd och nätet.