Information om upphovsrätt

Vad är upphovrätt?

Upphovsrätten ger en person som utför skapande arbete eller en konstnär ensamrätt att bestämma hur det verk hen skapat används. Inget verk föds utan en skapare. Upphovsrätten säkrar möjligheten för en person som utför skapande arbete att få inkomst från sitt skapande arbete. Upphovsrätt är också ett rättsligt begrepp som har till syfte att skydda skapande arbete och de investeringar som gjorts i detta.

När du ritar en bild, skriver en berättelse, komponerar ett musikverk eller filmar en film är du en upphovsman med rätt att bestämma om hur det verk du skapat får användas. Upphovsrätten är i kraft omedelbart efter att verket är färdigt. Man har rätt till skyddet även utan registrering eller användning av ©-symbolen.

Upphovsrätten skyddar det skapande arbetet.

Upphovsrätten beror på upphovsrättslagen och internationella konventioner. Det finns ett stort antal internationella konventioner som utsträcker skyddet även till verk och objekt för närstående rättigheter från andra fördragsstater.

De internationella konventionernas centrala principer

  • minimiskydd, enligt vilket fördragsstaterna i sina egna lagar måste införa åtminstone den miniminivå som bestäms i konventionen
  • nationellt bemötande, enligt vilket verk eller objekt för skydd för de närstående rättigheterna från andra fördragsstater måste ges åtminstone samma rättigheter som det egna landets lagstiftning.

Vår inhemska lagstiftning styrs också av EU:s upphovsrättsdirektiv, i vilka det lagliga skyddet i vissa delar är högre än den nivå som förutsätts i de internationella konventionerna. I praktiken njuter nästan allt utländskt material upphovsrätt på samma nivå i Finland som det inhemska materialet.