Upphovsrättsorganisationer

Det är inte alltid ändamålsenligt att skilt komma överens om användningen av varje verk skilt. Rättsinnehavarna har av denna orsak grundat organisationer, upphovsrättsorganisationer, med uppgiften att bevaka deras intressen och bevilja användningslicenser i vissa situationer.

Upphovsrättsorganisationernas verksamhet grundar sig på fullmakter givna av upphovsmännen eller rättsinnehavarna, eller på kundavtal genom vilka rättsinnehavarna överlåter sina rättigheter till organisationens förvaltning och övervakning. Organisationerna beviljar licenser för användningen av verken, utkräver ersättningar för användningen och betalar ersättningarna till rättsinnehavarna utgående från rapporter eller undersökningar om användning.

Ur verkens användares synvinkel underlättar och förenklar upphovsrättsorganisationerna anskaffningen av rättigheter samt betalningen av ersättningar till inhemska och utländska rättsinnehavare.

Upphovsrättsorganisationerna är

Audiovisual Producers Finland – APFI bevakar audiovisuella- och filmproducenters rättigheter och beviljar licenser för offentliga framställningar av inhemska filmer.

AVATE är skådespelares, filmregissörers och manuskriptförfattares gemensamma upphovsrättsorganisation. AVATE bevakar sina medlemmars professionella, upphovsrättsliga, ekonomiska och konstnärliga intressen. 

Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex beviljar licenser för användning, inspelning och offentligt framförande av inspelad musik.

Kopiosto är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, konstnärer och förläggare. Kopiosto beviljar licenser för kopiering och digital användning av upphovsrättsligt skyddade publikationer och olika användningar av audiovisuella verk, till exempel inspelning av tv-program och vidaresändning av tv-sändningar.

Upphovsrättsföreningen Kuvasto för konstnärer på det visuella området som bevakar visuella konstnärers rättigheter och beviljar licenser för användningen av bildkonstverk.

Sanasto är en upphovsrättsorganisation för författare och översättare. Sanasto beviljar licenser för offentliga framställningar av skriftliga verk samt deras användning i tv och radio.

Teosto bevakar tonsättares, textförfattares, arrangörers och musikförläggares intressen och beviljar användningslicenser för offentligt framförande av musik och inspelning av musik.

Upphovsrättsorganisationerna underlättar användningen av verk och delar ut ersättningar till rättsinnehavarna.