Material framställt av läraren

Om läraren skapar en föreläsningskopia, PowerPoint-presentation eller annat undervisningsmaterial som bildar en självständig och originell helhet, har läraren upphovsrätt till detta material. Läraren bestämmer själv på vilka villkor hen låter andra personer använda material som hen skapat själv. Ifall man i det egna materialet har använt andra personers material eller ifall materialet har framställts i samarbete med någon annan krävs det även dessa andra personers tillstånd för att förmedla materialet vidare eller använda det. Alternativt ska läraren ha rätt att vidareförmedla materialen.

Upphovsrättsrådet har i flera av sina utlåtanden bedömt att läromaterial har överstigit verkströskeln. Bland annat har upphovsrättsnämnden i sitt utlåtande 2012:1 konstaterat att en enskild overheadtransparang inte nödvändigtvis överstiger verkströskeln, men en serie transparanger kan som helhet få skydd som verk ifall de är tillräckligt självständig och originell, dvs. uttrycker resultatet av upphovsmannens kreativa arbete.

En lärare har upphovsrätt till självgjort material som överstiger verkströskeln.