Animationsprojekt

när animationen ska publiceras på nätet - minneslista

 1. FÖR ATT BEARBETA VERK KRÄVS TILLSTÅND
  Animation innebär bearbetning av ett verk. För att bearbeta ett verk krävs upphovsmannens tillstånd.
 2. ANVÄNDNING AV BILDER
  Du kan använda
  a) Bilder som du tagit eller gjort själv
  b) Bilder som tagits eller gjorts av andra  

  Med upphovsmannens tillstånd

  Med CC-licens
  Kolla licenssymbolen om du kan bearbeta bilden. CC-licensen och upphovsmannens namn ska anges i samband med bilden.

  c) Upphovsrättsfria bilder
  Bilder vars skyddstid har löpt ut får publiceras och användas fritt.
 3. ANVÄNDNING AV MUSIK
  För att lägga till musik i en animation behöver man tillstånd från rättsinnehavarna till musiken. Tillstånd kan skaffas från Teosto och Gramex.

  Du kan också göra musiken själv eller använda musik som är lagligt tillgänglig på nätet och vars upphovsmän har tillåtit användning genom en CC-licens eller annan licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 4. ANVÄNDNING AV LJUDEFFEKTER
  En enskild ljudeffekt är inte ett skyddat verk, men den helhet där ljudeffekten används får vanligen upphovsrättsskydd.

  Du kan använda ljudeffekter som du gjort själv eller sådana som du hittat på nätet och har tillåtelse att använda. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 5. ANVÄNDNING AV RÖRLIGA BILDER I ETT EGET ARBETE
  Man behöver tillstånd för att använda en video eller en del av den i sitt eget arbete. Man kan be upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren (t.ex. en producent) om tillstånd eller så kan upphovsmannen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 6. KOM IHÅG UPPHOVSMANNENS MORALISKA RÄTTIGHETER OCH HEDER
  Man får inte bearbeta en annan persons verk på ett sätt som kränker upphovsmannen eller verket.Man får inte dela eller publicera kränkande bilder av någon. Fundera på hur det skulle kännas om en likadan animation av dig publicerades.

Om man inte planerar att publicera en video som man gjort i skolan på nätet eller visa den offentligt får man använda bild- och textmaterial i skolprojekt även med läroanstaltens kopieringslicens. Kopieringslicensen ger rätt att visa en video som man gjort i skolan i klassrummet och dela den i läroanstaltens slutna nätverk om man också har de övriga tillstånd som behövs.

Vissa kommuner har skaffat licens för att använda musik i videor som görs i undervisningen på de kommunala läroanstalterna genom ett kommunavtal med Teosto och Gramex. Kontrollera hos Teosto och Gramex om din läroanstalt omfattas av en sådan licens.

Kom ihåg att ange upphovsmännen till animationen samt upphovsmännen till de videor, de bilder och den musik som du har använt.