Animationsprojekt

när animationen ska publiceras på nätet - minneslista

 1. FÖR ATT BEARBETA VERK KRÄVS TILLSTÅND
  Animation innebär bearbetning av ett verk. För att bearbeta ett verk behöver du tillstånd av upphovsmannen.
 2. ANVÄNDNING AV BILDER
  I en video kan du lägga till bilder som du själv tagit eller gjort.

  Du kan använda andras bilder om
  a) du har tillstånd av upphovsmannen
  b) tillstånd har getts med CC-licens
  c) bilder vars skyddstid har löpt ut
  d) det är fråga om ett fotografi av ett konstverk vars skyddstid redan löpt ut
 3. ANVÄNDNING AV MUSIK
  För att lägga till musik i en video behöver du tillstånd av rättsinnehavarna till musiken. Du kan skaffa tillståndet från Teosto och, i fråga om inspelad musik, dessutom från Gramex eller skivbolaget, beroende på var videon ska publiceras. Du behöver vanligtvis inte tillstånd för att använda musik om du publicerar en video som privatperson på YouTube, Facebook, Instagram eller TikTok när ditt innehåll är icke-kommersiellt, eftersom Teosto och många skivbolag har ingått avtal med dessa plattformar.

  Du kan också göra musiken själv eller använda musik som är lagligt tillgänglig på nätet och vars upphovsmän har tillåtit användning genom en CC-licens eller annan licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 4. ANVÄNDNING AV LJUDEFFEKTER
  En enskild ljudeffekt är i allmänhet inte ett skyddat verk, men den helhet där ljudeffekten används får vanligen upphovsrättsskydd.

  Du kan använda ljudeffekter som du gjort själv eller sådana som du hittat på nätet och har tillåtelse att använda. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 5. ANVÄNDNING AV RÖRLIGA BILDER I EN EGEN VIDEO
  Du behöver tillstånd för att använda en video eller en del av en sådan i dina egna arbeten. Du kan skaffa tillståndet av upphovsmannen eller rättsinnehavaren (t.ex. producenten). Tillståndet kan också ha getts genom en CC-licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 6. KOM IHÅG UPPHOVSMANNENS MORALISKA RÄTTIGHETER OCH HEDER
  Du får inte bearbeta en annan persons verk på ett sätt som kränker upphovsmannen eller verket. Du får inte dela eller publicera kränkande bilder på någon. Fundera över hur det skulle kännas om en likadan animation av dig publicerades.

Kom ihåg att ange upphovsmännen till animationen samt upphovsmännen till de videor, de bilder och den musik som du har använt.