Det egna arbetets stig

Processen för det kreativa skapandet följer projektarbetets olika skeden. Modellen kan användas i vilken kurs som helst där man arbetar med olika slags projektarbeten.

Den egen pruduktion består av planering av arbetet, skapning ett eget verk, publicering och bedömning av det egna verket. Processen för den egen produktion består av fem skeden: 

  1. Val och begränsning av ämnet 
  2. Skaffa information
  3. Egen produktion
  4. Publicering av verket
  5. Bedömning

Den bilden nedan för du tips för processen för den egen produktion. Klicka ikoner och du kan gå från ett skede till annat eller fram- och bakåt.