Användning av av-material

Vad är audiovisuella verk?

Audiovisuella verk är filmverk enligt upphovsrättslagen. Som filmverk räknas alla verk som består av rörliga bilder och ljud samt andra verk som uttrycks på ett sätt som kan jämställas med filmning och som överstiger den upphovsrättsliga verkströskeln. Som filmverk räknas därmed alla slags verk som innehåller rörliga bilder, till exempel filmer, tv-program, musikvideor och videor på nätet.

Upphovsrättsrådet har bedömt när filmverk överstiger verkströskeln i sitt utlåtande 1998:6. En video på nätet som inte överstiger verkströskeln kan få skydd som en databas enligt 49 § i upphovsrättslagen (TN 2019:10)

Användning av AV-material i undervisning

En undervisningssituation är offentlig, varför det krävs tillstånd av rättsinnehavarna för att visa filmer under undervisningen. För visning av vissa tv-program har Utbildningsstyrelsen skaffat en skild licens åt läroanstalterna.

TV-program

Utbildningsstyrelsen, Kopiosto och Audiovisual Producers Finland – APFI som representerar av-produktionsbolagen har tillsammans kommit överens om visningen och inspelningen av tv-program i vissa läroanstalter.

Med licensen får man visa inhemska TV-program på Yle Areena och Arkivet. Licensen omfattar inte filmer med biograf- eller videodistribution. Det är inte tillåtet att spela in program från YLE Areena eller Arkivet med denna licens.

Med licensen för undervisningsbruk som Utbildningsstyrelsen anskaffat får man spela in program som direktsänds på kanalerna Yle TV1, Yle TV2, YLE Teema & Fem och MTV3. Licensen gäller inte filmer, utländska serier med kontinuerlig handling eller reklamer. Med licensen får man för stadigvarande bruk spela in inhemska undervisningsprogram som sänds på de ovannämnda kanalerna, och för två år andra tv-program som sänds i de ovannämnda kanalerna.

Mera information på Kopiostos webbplats.

Webbvideor

I regel krävs det ett skilt tillstånd för att visa webbvideor i undervisning.

Det finns även stora mängder olika av-material tillverkat för undervisningsbruk på nätet, som får användas enligt webbplatsens eller tjänstens användningsvillkor. Till exempel alla program på webbplatsen YLE Oppiminen är fritt tillgängliga för skolor. Programmen på YLE Oppiminen och andra videor är avsedda att visas genom nätet, de kan inte sparas på den egna datorn. Ett undantag är ljudfilerna i MP3-format som får sparas till den egna datorn eller en musikspelare.

Rättsinnehavare kan ha tillåtit att man bäddar in (eng. embed) videor till exempel i undervisningsmaterial eller på en kursplattform.

Användning av kollektiva videotjänsterna på nätet där användarna själva kan lägga till sitt eget videoinnehåll, till exempel YouTube och Vimeo i undervisningen beror långt på tjänstens egna användningsvillkor. Många tjänster tillåter enbart personligt bruk i sina användningsvillkor. Att använda och visa videor i undervisning är dock möjligtvis tillåtet med till exempel en Creative Commons-licens. Läs mer om CC-licens.

Det är inte tillåtet att visa och använda material som olovligt spritts på nätet.

Reklam

TV-reklam och audiovisuell reklam på nätet anses vara upphovsrättskyddade filmverk. Enligt upphovsrättslagen krävs det även tillstånd av rättsinnehavarna för att visa dem i undervisningen.

Radioprogram

Man kan förevisa radioprogram i samband med undervisning i enlighet med upphovsrättslagen. Till exempel kan radioprogram som finns på YLE Areena eller YLE Arkivets webbplats lyssnas  i samband med undervisningen. Det är däremot inte tillåtet enligt upphovsrättslagen att tillverka ett exemplar, vilket innebär att det är förbjudet att spela in ett radioprogram utan skilt tillstånd.

upphovsrättslagen 21 §

Med licensen för undervisningsbruk anskaffad av Utbildningsstyrelsen får man för undervisningsbruk spela in sådana i undervisningssyfte producerade radioprogram som Rundradion producerat och sänt. För inspelning av andra radioprogram krävs en skild licens. Rundradion erbjuder även sina radioprogram på nätet i formen av nerladdningsbara podcasts.

Filmer

Filmer är vanligen producerade för biografdistribution, kopieuthyrning och DVD-försäljning. Inspelningar som ljudinspelningar, språkkassetter eller video- och DVD-filmer som säljs på varuhus, i specialbutiker och nätbutiker samt hyrfilmer är avsedda för privat bruk.

Köpta, lånade och hyrda inspelningar, såsom ljudupptagningar, språkkassetter eller video- och DVD-filmer får inte kopieras för undervisningsändamål utan ett skilt tillstånd. Filmer som visas på TV omfattas inte av den gällande licensen för undervisningsbruk. För att spela in eller kopiera filmer krävs tillstånd direkt från rättsinnehavarna, till exempel produktionsbolaget eller filmens distributör.

Man kan skaffa licenser för användning av inhemska filmer för undervisningsbruk av Audiovisual Producers Finland – APFI som representerar film- och av-producenterna. Med licens får man visa en inspelad film i läroanstaltens läroplansenliga verksamhet samt under skolans morgon- och eftermiddagsklubbverksamhet. En lärare kan låna inspelningen som ska visas från ett bibliotek, hyra den från en video eller nätuthyrare köpa den i butiken, beställa den på nätet eller spela in från tv.

M&M Viihdepalvelu säljer licenser för visning av filmer från flera europeiska och amerikanska produktionsbolag. Filmlicensen ger skolor och andra institutioner tillstånd att förevisa film från ett sortiment av produktionsbolag som ingår i licenskontraktet. Man kan använda sig av köpta, uthyrda, eller streaming material, huvudsaken att källan är laglig. Mera information här. Andra utländska filmer kan man höra sig för om tillstånd hos produktionsbolaget eller filmdistributören.

Filmer för undervisningsbruk erbjuds också av Koulukino. Koulukino producerar undervisningsmaterial av filmer producerade för biografdistribution som stöd för skolors och dagvårdens mediafostran. Skolorna kan beställa en filmvisning från den närmaste biografen. Ytterligare information finns på www.koulukino.fi-sidorna.

Läroanstalter kan även skaffa filmer och program från YLE arkivförsäljning. Också i många av de filmer och program som skaffats från YLE arkivförsäljning ingår visningstillstånd i samband med undervisning.

Filmverk i det Nationella audiovisuella institutets samlingar får förevisas utan skilt tillstånd i forskningssyfte och för filmundervisning på högskolenivå. Detta omfattar dock inte utländska producenters filmverk (upphovsrättslagen 16 c § 3 mom).

Förevisning av film för en sluten krets

Ifall visningen sker i en sluten krets, till exempel hemma eller bland vänner, anses det dock inte vara offentlig visning. I rättslitteraturen anses det dock att förevisningen ändå kan vara offentlig trots att deltagarna på förhand fastställts, ifall antalet närvarande är särskilt stort.

Upphovsrättsrådet bedömde i sitt utlåtande 2013:23 att förevisning av en film i en tillställning som arrangerats genom en Facebook-grupp är offentlig, eftersom åskådarna inte på förhand fastställts individuellt. Också i upphovsrättsrådets utlåtande 1995:6 bedömde rådet att förevisning av en film i en tillställning arrangerad av en studentförening var offentlig visning, eftersom åskådarna inte på förhand fastställts individuellt. Det har ingen betydelse om huruvida tillställningen är gratis eller avgiftsbelagd eller hur många personer är närvarande.

Bildande av filmklubb

Filmer som hyrts, köpts i en affär eller spelats in från TV är i allmänhet avsedda för privat bruk. Privata tillställningar är arrangemang som inte annonseras offentligt och där bara ett fåtal personer deltar på grund av ett vänskapsförhållande enligt upphovsrättsrådet. Filmklubbens verksamhet är i allmänhet inte privat bruk, utan offentlig förevisning. Alltså måste man ha rättighetshavarens tillstånd för att visa film i en filmklubb.

Citat av film

Citaträtten är inte begränsad till någon viss typ av verk eller teknik, utan i princip kan man citera alla slags verk genom den teknik som är lämplig för att göra citatet. Tillåtna filmcitat är enligt upphovsrättsrådet i allmänhet korta, några sekunder långa snuttar ur en film (Upphovsrättsrådets utlåtande 1989:15). I sitt utlåtande 2002:16 ansåg upphovsrättsrådet att citat av en tre minuter lång dokumentär i sin helhet utan tillstånd av upphovsrättsinnehavarna inte kan anses vara användning i enlighet med citaträtten.

En stillbild från en film

Enligt upphovsrättsrådet (2002:16) skyddas en enskild bild (en s.k. stillbild) från ett filmverk eller annat audiovisuellt material som ett s.k. vanligt fotografi enligt upphovsrättslagen 49 §. Ifall en enskild bild tas från en film som en del av undervisningsmaterialet eller ett projektarbete, är det fråga om framställning av ett exemplar av ett fotografi, vilket kräver tillstånd av fotografen eller fotografiets rättsinnehavare.

Videospel och konsolspel

Ett videospel och konsolspel är inte enligt upphovsrättsrådet filmverk, utan sammanfogat verk. I sammanfogade verk åtnjuter datorprogrammet skydd som ett litterärt verk, musiken som ett musikaliskt verk och bilderna som bildkonstverk. Varje upphovsman i ett sammanfogat verk bestämmer över den egna andelen skilt från de andra. (Upphovsrättsrådets utlåtande 1992:3 och 2001:15 och 2015:8) Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande bedömt att konsolspel däremot som sammanfogade verk är audiovisuella multimediaprodukter skyddade av upphovsrätten.