Användning av verk

Hur kan jag använda material i undervisningen?

  1. Verkströskeln överskrids inte och det är inte fråga om ett objekt för skydd för de närstående rättigheterna – verket kan fritt utnyttjas.

  2. Upphovsrätten skyddar inte information, idéer, principer – dessa kan fritt utnyttjas, förutsatt att man skriver ner dem med egna ord.

  3. Fria verk får användas – lagar, förordningar och myndighetspublikationer kan fritt användas, liksom verk vars skyddstid har gått ut.

  4. Baserat på begränsningsbestämmelserna i upphovsrättslagen får man använda vissa verk fritt.

  5. Med licenser anskaffade för läroanstalter kan verk utnyttjas mångsidigt i undervisningen.

  6. Om inget användningstillstånd finns till buds får ett publicerat verk användas i illustrativt syfte inom undervisningen.

  7. Upphovsmannen kan ha tillåtit användning av sitt verk (till exempel bild, musik eller video) med en licens, till exempel med en CC-licens. Läs mer om CC-licensen.

  8. Man kan alltid direkt be om tillstånd att använda verket av rättsinnehavaren.

Utgångspunkten är att det krävs tillstånd av upphovsmannen för att använda en annans verk.