Användning av verk

Hur kan jag använda material i undervisningen?

  1. Verkströskeln överstigs inte – verket får fritt utnyttjas.
  2. Upphovsrätten skyddar inte information, idéer, principer – dessa kan fritt utnyttjas, förutsatt att man skriver ner dem med egna ord.
  3. Fria verk får användas – lagar, förordningar och myndighetspublikationer kan fritt användas, liksom verk vars skyddstid har gått ut.
  4. Baserat på inskränkningsbestämmelserna i upphovsrättslagen får man använda vissa verk fritt.
  5. Med licenser anskaffade för läroanstalter kan verk utnyttjas mångsidigt i undervisningen.
  6. Upphovsmannen kan ha tillåtit användning av sitt verk (till exempel bild, musik eller video) med en licens, till exempel med en CC-licens.
  7. Man kan alltid direkt be om tillstånd att använda verket av rättsinnehavaren.

Utgångspunkten är att det krävs tillstånd av upphovsmannen för att använda en annans verk.