Till läraren

Välkommen till att använda Kopiraittilas undervisningsmaterial om upphovsrätt. I Kopiraittila hittar du olika uppgifter i spelform för undervisning och inlärning av upphovsrättens grundbegrepp, källhänvisningar och användning av verk. Materialet uppfyller målen för olika årskurser och utbildningsstadium för inlärning av upphovsrätt som ställts upp i läroplanen för den grundläggande och andra utbildningen.

Materialet kan användas under läsåret som en helhet på en eller två lektioner eller som separata bitar för att lära ut eller repetera en viss sak till exempel innan man påbörjar ett projektarbete. I lärarens material hittar du timplaner för varje årskurs samt overheadtransparanger som du kan använda som stöd i undervisning för högre årskurser. På lägre årskurser kan man bekanta sig med ämnet genom att göra uppgifter tillsammans genom exemplen.

I lärarhandboken som finns i lärarens material finns information om upphovsrätt och läroanstalternas licenser. Mer information om upphovsrätt samt den aktuella informationen om läroanstalternas licenser finns också på Upphovsrättens ABC och Användning av material.

Upphovsrätts och licensutbildning för läroanstalter

Utbildare för Kopiosto besöker aktivt läroanstalter och olika tillställningar för att föreläsa om frågor som anknyter till upphovsrätt. Vi kommer gärna till er läroanstalt eller annan tillställning för att berätta om upphovsrätt.

I licensutbildningen får ni information om grunderna för upphovsrätt och licenslösningarna för läroanstalterna samt många praktiska exempel på hur Kopiraittilas material kan utnyttjas.

Utbildningen är avgiftsfri för läroanstalterna. Utbildningen skräddarsys enligt den tillgängliga tiden.

Kontakta oss och boka utbildningen! Vi svarar även gärna på alla upphovsrättsliga frågor kring undervisning.

Välkomna till Kopiraittila!

Vi tar gärna emot respons: neuvonta(at)kopiosto.fi