Tips för workshop

Tips och idéer för projektarbeten

Upphovsrättsfrågor blir ofta aktuella i samband med olika projekt. Eleverna kanske funderar på om de får använda en bild i sitt eget arbete, var de kan hitta bakgrundsmusik till en video, hur man anger upphovsmän och källor eller vilka rättigheter de själva får.

För att underlätta projektarbeten erbjuder Kopiraittila minneslistor, anvisningar och modeller för källhänvisningar samt information om hur man kan använda olika typer av material, såsom bilder eller musik, i sitt eget arbete. Före eller under projektet kan man också lära sig om upphovsrätten med hjälp av Kopiraittilas spel och material.

Kopiraittila har lanserat nya anvisningar med tips och idéer för olika projekt. Alla anvisningar innehåller länkar till Kopiraittilas material om upphovsrätten och idéer för hur man kan lära sig om upphovsrätten i samband med projekten.

Projekten lämpar sig för såväl lågstadiet och högstadiet som andra stadiet.

Boktrailer

Specialbibliotekarie Marjukka Peltonen har sammanställt anvisningar för hur man gör en boktrailer, det vill säga en kort video som presenterar en uppläst bok. Boktrailerprojektet kan göras i den egna skolan eller i samarbete med ett bibliotek, och det kan också kombineras med bokcirklar. Läsklanen ger anvisningar för bokcirklar i låg- och högstadier. Tips för att ordna en läsecirkel hittar du i Lukuklaanis Handbok för läsecirklar och här för högstadierskolor.

Boktrailerworkshop

Internationella eTwinning-projekt

Klassläraren och eTwinning-ambassadören Sari Auramo har sammanställt två modeller och idéer för internationella projekt. Det ena fokuserar på naturen omkring oss och det andra på olika länders konst, musik och litteratur.

Naturen omring oss

Kulturprojekt

Serieprojekt

I anvisningarna för serieprojekt ingår idéer för serieprojekt samt en video där Jarkko Vehniäinen och Marja Lappalainen, skapare av serien Kamala luonto, ger tips om hur man tecknar serier.

Serieprojekt

I anvisningarna ingår också länkar till Kopiraittilas information om upphovsrätten.