Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen kopiraittila.fi

Webbtillgänglighet innebär att webbsidor och applikationer samt deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda och förstå dem.

Webbplatsen kopiraittila.fi är material i form av ett spel som producerats av Kopiosto för lärande av och undervisning i upphovsrätt. Det riktar sig till olika utbildningsstadier och åldersgrupper och erbjuder information om upphovsrätt.

Detta tillgänglighetsutlåtande är gjort 1.2.2020. I detta utlåtande framgår hur väl kopiraittila.fi uppfyller kraven på tillgänglighet. Kriterierna bestäms enligt WCAG (Web Content Accessibility)-riktlinjerna. Syftet med WCAG-kriterierna är att säkerställa att också människor med olika typer av funktionsbegränsingar kan använda webbtjänster. Överensstämmelse med kriterierna bestäms och definieras på tre nivåer: A-nivån, AA-nivån och AAA-nivån.

Webbplatsen kopiraittila.fi motsvarar till största delen de kriterier som framställs i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

  • Vid den grafiska planeringen och det grafiska förverkligandet samt vad gäller webbplatsens användarvänlighet har utgångspunkten varit tydlighet och tillräcklig grafisk kontrast.
  • Kopiraittila.fi baserar sig på visuella upplevelser, i tillgängligheten har därför beaktats skärmläsningsprogrammens funktionalitet, men till exempel textmotsvarigheter för synskadade till bilder och videor har inte producerats.
  • Webbplatsen kan användas på surfplatta, dator och smarttelefon.
  • På webbplatsen kan man navigera med tangentbord.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Webbplatsen är kompatibel med följande webbläsare:

  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • Safari

Webbplatsen är kompatibel med följande tekniska hjälpmedel:

  • Screen reader

Icke tillgängligt innehåll

Nedan finns en förteckning över icke tillgängligt innehåll. Om du märker problem som inte finns listade nedan, tag kontakt med oss.

Spel:

Kopiraittila.fi-webbplatsen finns spel vilkas syfte är att fördjupa förståelsen för upphovsrätt. Spelen är på grund av sin teknik inte tillgängliga. All information som finns i spelen finns även som tillgängliga textfiler på webbplatsen. 

Bilder:

En del av bilderna saknar bildtexter. I regel har ändå infograferna bildtexter.

Rubriknivåer:

Minneslistornas interna rubriknivåer motsvarar inte h1, h2, h3 och h4-rubrikernas ordning.

Kontaktuppgifter
Kopiosto, neuvonta [at] kopiosto.fi