Studerandes upphovsrätt

Den studerande har oberoende av ålder upphovsrätt till material som den studerande själv gjort, såsom teckningar och skriftliga slutprov. Användning av sådana verk förutsätter den studerandes samtycke. Om studeranden är minderårig ska samtycke ansökas av vårdnadshavaren.

Upphovsrätt gäller liksom på Internet även i intranätet. Att lägga upp skyddat material, t.ex. examensarbeten eller studerandes teckningar, i skolans interna nät kräver också tillstånd av den studerande.

Studerande har också upphovsrätt till sitt eget arbete. Studerandens tillstånd krävs för att publicera arbetet.