Mål för digital kompetens

Här hittar du Kopiraittilas material som stöder målen för digital kompetens som utarbetats av Utbildningsstyrelsen och det Nationella audiovisuella institutet.

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens Kopiraittilan materiaali oppilaille Kopiraittilan materiaali opettajalle

Eleven förstår att det hör till god sed att be den man fotograferar om tillstånd. Hen förstår att man inte får publicera bilden utan lov.

Uppgiftskort i klassrummet för årskurs 1-2

Användning av bilder och filmning och fotografering

Om fotografering och filmning

Eleven bekantar sig med principerna för upphovsrätten och förstår vad de innebär i praktiken.

Uppgiftskort i klassrummet för årskurs 1-2

Upphovsrätt

Eleven förstår vad upphovsperson, verk, rättighet och upphovsrätt betyder.

Minnesspel i klassrummet för årskurs 1-2

Sök ©-märket spel i klassrummet för årskurs 1-2

Känn igen verket (utskrivbar)

Upphovsrätt

Eleven övar på att söka och använda material.

Källhänvisningsövning

Källhanvisning

Hur gör jag en källhänvisningar?

Eleven kan under handledning bedöma tillförlitligheten hos information och informationskällor.

Övning i informationssökning i samband med projektet.

Projektanvisningar:

Naturen omkring oss

Kulturprojekt

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens Kopiraittilan materiaali oppilaille Kopiraittilan materiaali opettajalle

Eleven känner till grundprinciperna för upphovsrätten och förstår vikten av att respektera dem.

Lyckohjulet i klassrummet för årskurs 3-4

Uppgiftskort i klassrummet för årskurs 3-4

Upphovsrättstest i klassrummetför årskurs 5-7

Artistspelet i klassrummet för årskurs 5-7

Mysteriet i museet (utskrivbar)

Kopiraittilas mysterium (utskrivbar)

Skådespelmaskinen

Upphovsrätt

Videon Upphovsrätt

Eleven behärskar grundprinciperna för licenssystemet CC (Creative Commons) eller motsvarande och följer dem.

CC-licensen

Andra användningslicenser

Eleven övar på källkritik. Hen övar på att bedöma tillförlitligheten hos information och informationskällor.

Projektanvisningar: Boktrailerworkshop

Naturen omkring oss

Kulturprojekt

Serieprojekt

Minneslistemaskin (finns i videorummet)

Projektarbeten

Videon Användning av verk

Minneslistor (i lärarens materialbank. Minneslistorna finns också i klassrummen och videorummet.)

Det egna arbetets stig

Eleven övar på att använda och ange källor.

Kallhänvisningsövning åk 5-7

Källhänvisningar åk 3-4

Källhänvisningar åk 5-7

Hur gör jag en källhänvisningar?

Eleven visar intresse för ansvarsfullhet i digitala miljöer.

Mysteriet i museet (utskrivbar)

Kopiraittilas mysterium (utskrivbar)

Upphovsrättsbanan (mobilspel)

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens Kopiraittilan materiaali oppilaille Kopiraittilan materiaali opettajalle

Eleven känner till upphovsrätten. Hen följer upphovsrättslagen och känner till följderna av brott mot den.

Upphovsrättstest i klassrummet för årskurs 8-9

Musikaluppgift i klassrummet för årskurs 8-9

I upphovsrättens spår (rymningsspel)

Designa ditt eget upphovsrättsspel

Videon Upphovsrätt

Videon Ekonomiska och moraliska rättigheter

I upphovsrättens spår (lärarens anvisningar)

Eleven förstår den affärsverksamhet som anknyter till upphovsrätten.

Upphovrättens betydelse för upphovspersoner

Skådespelmaskinen

Intervjuer med kreativa branschens skapare (videor och relaterande uppgifter hittades här)

I upphovsrättens spår (rymningsspel)

Upphovrättens betydelse för upphovspersoner (lärarens material)

Eleven tillämpar licenssystemet CC (Creative Commons) eller motsvarande. Eleven är medveten om att det också finns andra tillståndssystem.

Tillämpning av licenser och andra användningstillstånd genom egen produktion.

Projektanvisningar:

Boktrailerworkshop

Naturen omkring oss 

Kulturprojekt

Serieprojekt

Minneslistemaskinen (finns i videorummet)

Upphovsrättsguide

Projektarbeten

Hur får jag använda ett verk video

Minneslistor (i lärarens materialbank. Minneslistorna finns också i klassrummen och videorummet.)

Det egna arbetets stig

CC-licensen

Andra användningslicenser

Eleven använder applikationer för sociala medier i enlighet med åldersgränserna och förstår sitt ansvar i användningen av dem.

Fotografering och filmning

Minneslistan Upphovsrätten, internet och sociala medier

Eleven kan ange källor på korrekt sätt.

Källhänvisning

Hur gör jag en källhänvisningar?