Användning av musik och noter

Vad är musikaliska verk?

Musikaliska verk är noter, sångtexter, tabulaturer och motsvarande. Rättsinnehavarna till musikaliska verk är tonsättare, arrangörer, textförfattare och musikförläggare. Rättsinnehavarna till framställning och ljudinspelningar av musikaliska verk är utövande konstnärer såsom artister, sångare, musiker och ljudproducenter.

Uppträdande konstnärer och ljudproducenter får enligt upphovsrättslagen närstående rättigheter för sina framställningar och inspelningar. När man använder musik – vid framställningar och inspelning – krävs ofta tillstånd av både musikens upphovsmän och musikförläggaren samt av de uppträdande konstnärerna och ljudproducenterna. I tillställningar arrangerade inom familje- och vänkretsen behövs inget skilt tillstånd för att använda musik. Det krävs dock nästan alltid tillstånd ifall man offentligt vill framställa musik. Man kan be om tillstånd att spela musik från Teosto. För att använda inspelad musik krävs också tillstånd från Gramex.

Framställning av musik i undervisning

Ett utgivet verk får framställas i ett offentligt avgiftsfritt tillfälle där framställningen av verket inte är huvudsaken. Tillfället får inte i övrigt heller ske i förvärvssyfte. Man får fritt spela musik på lektionen i samband med undervisningen, till exempel från en CD-skiva, dator eller med en MP3-spelare, eller spela och sjunga den med studerandena.

Upphovsrättslagen 21 §

På nätet finns musik tillgängligt från olika streaming-tjänster, till exempel Spotify. Ifall det i tjänstens användningsvillkor fastställs att man enbart får använda tjänsten för personligt bruk, liksom i Spotify Free och Premium tjänsten, är det mot tjänstens användningsvillkor att spela musik genom tjänsten under lektionen.

I läroanstaltens andra tillfällen eller i undervisning i förvärvssyfte krävs rättsinnehavarnas tillstånd för att spela musik. Tillstånd kan skaffas från Teosto och Gramex. Nästan alla kommuner har ingått avtal med Teosto och Gramex gällande musikspelande i samband med vissa kommunala funktioner. Ytterligare information om Teostos licenser och om Gramex licenser.

Framställning av musikvideor

Framställning av musikvideor i samband med undervisningen kräver tillstånd av rättsinnehavaren till musikvideorna. Tillstånd ska sökas hos Gramex, som representerar musikproducenter och artister samt Teosto, som representerar musikskapare och musikförläggare.

Att visa musikvideon på nätet kräver tillstånd. Webbvideotjänsternas användningsvillkor fastställer långt möjligheterna att använda tjänsten i undervisning. Rättsinnehavarna kan ha tillåtit visning och användning av videon i undervisning till exempel med en Creative Commons-licens eller en annan öppen licens.

Inspelning av musik

Kopiering från befintliga originalinspelningar – t.ex. CD-skiva eller musikvideo – för annat än privat bruk kräver tillstånd. Detta gäller även musik som köpts från musikbutiker på nätet avsett för privat bruk. Tillstånd för kopiering ges på kompositörernas, förläggarnas och artisternas och medieproducenternas vägnar av upphovsrättsorganisationerna Teosto  och  Gramex. Andra inhemska musikvideor än dem som gjorts för filmdistribution får spelas in från YLE:s och MTV3:s kanaler med licens för användning av tv-program i undervisning som Utbildningsstyrelsen anskaffat.

Inspelning av musik för webbsidor förutsätter tillstånd av musikens upphovsmän. Att spara musik och lägga den till en egen video eller annan framställning, till exempel i bakgrunden till en PowerPoint-presentation, för annat än privat bruk kräver tillstånd av musikens rättsinnehavare. Att lägga musik till en video eller annan framställning kallas synkronisering. Tillstånd för synkronisering och inspelning av musik kan skaffas av Teosto och Gramex. Användning av musik i YouTube video finns mer information på Teosto webplats (på finska).

Till din egen video eller PowerPoint-presentation kan du även bifoga din egen musik eller musik med CC-licens, det vill säga musik vars användning upphovsmännen har tillåtit med Creative Commons-licens. Läs mer om CC-licens.

Observera att delning av en video på nätet, till exempel på läroanstaltens webbplats eller blogg, kan kräva ett annorlunda tillstånd från musikens upphovsrättsinnehavare. Mer information om nätlicenser får du av Teosto och Gramex. Teosto har ingått ett avtal med YouTube som gör det möjligt att dela sådana videor på YouTube som innehåller musik.

Nästan alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med vissa kommunala funktioner. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om användningen av inspelad musik och sparande av den på din läroanstalt.

Inspelning av musikframförande av studerande

För att spela in tal samt musik- och teaterföreställningar behövs det i allmänhet tillstånd av både upphovsmannen och den som framför verket.

Den studerande har oberoende av ålder upphovsrätt till material som studeranden själv gjort, såsom musikframföranden, musikverk, teckningar och skriftliga slutprov. Användning av sådana verk förutsätter den studerandes samtycke. Ifall studeranden är minderårig måste man be om tillstånd av vårdnadshavaren.

Inspelning av musikframförande av studerande eller lärare är tillåten när inspelningen endast tillfälligt används i undervisningen, t.ex. för bedömningsändamål eller engångsavlyssning eller -visning.

Upphovsrättslagen 14 § 2 mom

Kopiering av noter för undervisningsbruk

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera och digitalisera notpublikationer från tryckta publikationer och internet för undervisnings- och forskningsbruk för föreställningar och för att förbereda sig inför dem under läsåret. Högst 10 sidor får kopieras åt samma studerande, dock inte mer än hälften av hela publikationen.

Vad gäller material på nätet får man med Kopiostos licens enbart kopiera sådant material som lagligt lagts ut på nätet, som inte är avgiftsbelagt eller som övrigt förutsätter inloggning eller registrering. Användning av dylika avgiftsbelagda material och material som kräver registrering är tillåtet enligt deras egna licens- och användningsvillkor.

Kör-, ensemble- och orkesternoter får endast kopieras för undervisning i teoriämnena i musik samt för forskning.

Med Kopiostos licens får man enbart kopiera noter och notpublikationer för framförande och förberedande vid läroanstalten antingen i samband med ordinarie undervisningstillfällen eller vid av läroanstalten ordnade avgiftsfria arrangemang där publiken huvudsakligen är studeranden, personal och deras anhöriga. I övriga föreställningssituationer ska man i regel använda ursprungliga noter.

Inför föreställningen får man dock tillverka en hjälpkopia ifall tillställningens arrangör innehar lika många ursprungliga noter som antalet uppträdare i föreställningen. Till exempel för körer eller orkestern kan man låta göra hjälpkopior som kan hjälpa vid sidvändning.

Studerandena gör en video under lektionen som projektarbete. De vill lägga till musik till videon. Behövs det ett skilt tillstånd?

Att lägga musik till videon kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Tillstånd att spela in musik på video kan skaffas från Teosto och Gramex. Det behövs tillstånd av båda två.

Nästan alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med vissa kommunala funktioner. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av inspelad musik på din läroanstalt.

En klass tänker arrangera ett disko i skolan för att samla in pengar för en klassresa. Behövs det tillstånd för att spela musik?

Ett disko arrangerat av en klass är inte en tillställning arrangerad av skolan och därför täcker inte det kommunala avtalet framförande av musik i tillställningen som arrangeras av klassen. Klassen ska skaffa tillstånd för framförande av musik från Gramex och Teosto.

Skolans föräldraförening tänker arrangera en konsert på skolan. Krävs det tillstånd för att spela musik?

Tillståndet att spela musik i skolans kommunala avtal omfattar inte tillställningar som arrangeras av föräldraföreningen. Föräldraföreningen bör skaffa tillstånd för att spela musik för tillställningen från Teosto och Gramex.