Filmning och fotografering

Minneslista

 1. Fotografering och videoinspelning
  Du får filma och fotografera på allmänna platser. Platsens ägare kan dock förbjuda fotografering och filmning.

  Som fotograf får du upphovsrätt till bilden eller videon – inte personerna som syns i bilden eller videon.
 2. Publicering av bilder och videor
  Det är skillnad på att ta bilder och spela in videor och att publicera dem.

  Du får inte publicera en bild eller video av en person om den kränker personens integritet eller heder.

  Innan du publicerar, fundera över hur det skulle kännas om någon publicerade en likadan bild eller video på dig.

Det är bra att be de personer som syns på bilderna eller i videon om tillstånd för att fotografera eller filma dem och publicera bilderna.