Att skiriva en tidningsartikel

Minneslista

 1. SKAFFA INFORMATION 
  Du kan skaffa information från olika källor: ur böcker och tidningar, på nätet, genom intervjuer etc.

  Källkritik
  Kom ihåg att kritiskt utvärdera och jämföra källorna.
 2. FILMNING OCH FOTOGRAFERING
  Be de personer du fotograferar eller filmar om tillstånd för fotograferingen eller filmningen och för publicering av bilderna.
 3. ANVÄNDNING AV TEXTMATERIAL
  Du får fritt använda information och idéer
  Du kan samla in information från olika källor och återberätta den med dina egna ord. Kom ihåg källhänvisningarna.

  Citat
  När du använder en annan persons text ord för ord är det fråga om citat. Markera citatet med citattecken. Ange också alltid källan till citatet.

  Användning av verk som författats av andra
  För att använda ett verk som författats av en annan person, exempelvis kopiera en dikt eller tidningsartikel och använda den i sitt eget arbete, behöver man tillstånd från upphovsmannen eller rättsinnehavaren.
 4. ANVÄNDNING AV FOTOGRAFIER
  I din tidningsartikel kan du lägga till bilder som du själv tagit eller gjort.

  Du kan använda andras bilder om
  a) du har tillstånd av upphovsmannen
  b) användningstillstånd har getts med CC-licens
  c) bildernas skyddstid har löpt ut
  d) det är fråga om ett fotografi av ett konstverk vars skyddstid redan löpt ut.

  Fotografering eller filming av konstverk
  I bedömande texter, såsom recensioner av konstutställningar och artiklar om aktuella händelser, till exempel en nyhetsartikel om öppnandet av en konstutställning, får du använda bilder av konstverk.

  Ett konstverk får synas i bakgrunden på en bild eller i en video om det har underordnad betydelse.
 5. ANVÄNDNING AV VIDEOR  
  Du kan skapa en länk till en video som är lagligt tillgänglig på nätet.

  För att använda en video eller en del av en sådan i en tidningsartikel krävs tillstånd. Du kan skaffa tillståndet av upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren (t.ex. producenten). Upphovsmannen kan också ha tillåtit användning av videon genom en CC-licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren för CC-licensen.
 6. ANGE UPPHOVSMÄNNEN 
  Kom ihåg att ange alla upphovsmän och uppgifter om upphovsmännen till de verk du använt i samband med din artikel.
 7. PUBLICERING AV EN TIDNINGSARTIKEL 
  Kontrollera att du har alla nödvändiga tillstånd för att publicera bilder och andra verk. Personer som intervjuats vill ofta kontrollera texten innan artikeln publiceras.