Bloggskribenter

Minneslista

 1. ANVÄNDNING AV INNEHÅLL FRAMSTÄLLT AV ANDRA 
  Om du vill använda innehåll, exempelvis tidningstexter, videor eller bilder, som andra framställt i din blogg behöver du upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

  Upphovsmannen kan ha tillåtit att bilden eller verket redigeras genom en CC-licens. Licenssymbolerna anger hur verket får användas. CC-licenssymbolerna och upphovsmannens namn ska finnas bredvid bilden.

  Man får ta direkta citat ur offentliggjorda verk. Citat markeras med citattecken och en källhänvisning.

  Man får länka direkt till material som är lagligt tillgängligt på internet. För att använda material på en annan webbplats än den ursprungliga krävs i allmänhet tillstånd från upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren.
 2. ANVÄNDNING AV BILDER 
  I din blogg kan du använda:
  a) Bilder som du tagit eller gjort själv
  b) Bilder som tagits eller gjorts av andraMed upphovsmannens tillstånd

  Med CC-licens
  Kolla licenssymbolen vad du får göra. CC-licensen och upphovsmannens namn ska anges i samband med bilden.

  Upphovsrättsfria bilder
  Bilder vars skyddstid har löpt ut får publiceras och användas fritt.

  Begränsningar av upphovsrätten
  I bedömande texter, såsom recensioner av konstutställningar, får man använda bilder av offentliggjorda konstverk som anknyter till texten.

  Man får fotografera permanenta konstverk på allmänna platser och publicera bilderna i sin blogg, så länge man inte gör det i vinstsyfte.
 3. ANGE UPPHOVSMANNENS NAMN 
  När du publicerar andras verk, exempelvis bilder, texter eller videor, måste du ange upphovsmannens namn.
 4. REDIGERING AV VERK 
  Om du vill redigera en bild, exempelvis behandla en bild, behöver du upphovsmannens tillstånd.Upphovsmannen kan ha tillåtit att bilden eller verket redigeras genom en CC-licens. Licenssymbolerna anger om redigering är tillåten. CC-licenssymbolerna och upphovsmannens namn ska finnas bredvid bilden.
 5. ANNAT ATT TÄNKA PÅ 
  Att dela en egen text i sociala medier
  Du kan dela en länk till din blogg i sociala medier.Observera dock att du får publicera andras fotografier, videor eller texter i sociala medier endast om du har tillstånd för detta. Detta beror på användningsvillkoren för de sociala medierna. De stipulerar att du överlåter nyttjanderätten till de bilder du laddar upp till tjänsten i fråga, vilket innebär att du måste ha tillstånd att överlåta nyttjanderätten.

  Publicering av en bild eller video av en person
  Man får inte publicera en bild eller video av en person om den kränker personens integritet eller heder.  Man bör be de personer som syns på bilderna eller i videon om tillstånd för att fotografera eller filma dem och publicera bilderna.

Innan du publicerar, fundera på hur det skulle kännas om någon publicerade en likadan bild eller video på dig.