Bloggskribenter

Minneslista

 1. ANVÄNDNING AV INNEHÅLL FRAMSTÄLLT AV ANDRA 
  Om du vill använda innehåll, exempelvis tidningstexter, videor eller bilder, som andra framställt i din blogg behöver du upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

  Upphovsmannen kan ha tillåtit att bilden eller verket redigeras genom en CC-licens. Licenssymbolerna anger hur verket får användas. CC-licenssymbolerna och upphovsmannens namn ska finnas bredvid bilden.

  Du får ta direkta citat ur offentliggjorda verk. Markera citatet med citattecken och en källhänvisning.

  Du får länka direkt till material som är lagligt tillgängligt på nätet.
 2. ANVÄNDNING AV BILDER 
  I din blogg kan du använda bilder som du tagit eller gjort själv.

  Du kan använda andras bilder om
  a) du har tillstånd av upphovsmannen
  b) tillstånd har getts med CC-licens
  c) bildernas skyddstid har löpt ut
  d) det är fråga om ett fotografi av ett konstverk vars skyddstid redan löpt ut.

  I bedömande texter, såsom recensioner av konstutställningar, får du använda bilder av offentliggjorda konstverk som anknyter till texten.

  Du får använda bilder av permanenta konstverk på allmänna platser i din blogg, så länge du inte gör det i vinstsyfte.
 3. ANGE UPPHOVSMANNENS NAMN 
  När du publicerar andras verk, exempelvis bilder, texter eller videor, ska du ange upphovsmannens namn.
 4. REDIGERING AV VERK 
  Om du vill redigera en bild, exempelvis behandla en bild, behöver du upphovsmannens tillstånd. Upphovsmannen kan ha tillåtit att bilden eller verket redigeras genom en CC-licens. Licenssymbolerna anger om redigering är tillåten. CC-licenssymbolerna och upphovsmannens namn ska finnas bredvid bilden.
 5. ANNAT ATT TÄNKA PÅ 
  Delning av egna texter i sociala medier
  Du kan dela en länk till din blogg i sociala medier. Du får ladda upp andras fotografier, videor eller texter i sociala medier endast om du har tillstånd för detta. Detta beror på användningsvillkoren för de sociala medierna. De stipulerar att du överlåter nyttjanderätten till de bilder du laddar upp till tjänsten i fråga, vilket innebär att du måste ha tillstånd att överlåta nyttjanderätten.

  Publicering av bilder eller videor av personer
  Du får inte publicera en bild eller video av en person om den kränker personens integritet eller heder. Det är bra att be de personer som syns på bilderna eller i videon om tillstånd för att fotografera eller filma dem och publicera bilderna.

Innan du publicerar, fundera över hur det skulle kännas om någon publicerade en likadan bild eller video på dig.