EGET ARBETE, EGNA RÄTTIGHETER

  • Upphovsrätt till eget arbete uppstår för alla, oavsett ålder. Även minderåriga barn får upphovsrättsskydd för sina arbeten.
  • Verk som är tillräckligt självständiga och originella, det vill säga verk som överskrider verkströskeln, får upphovsrättsskydd.
  • Upphovsrätt uppstår automatiskt omedelbart när arbetet är färdigt, t.ex. när ett projektarbete är färdigt eller fotografiet taget.
  • För publicering av arbeten som du gjort behövs ditt tillstånd. Om det är fråga om en minderårig behövs tillstånd också av vårdnadshavarna.
  • Om det är fråga om ett gemensamt arbete krävs tillstånd av samtliga upphovsmän.

Upphovsmannen bestämmer hur hens verk får användas.