Filmprojekt

när en video publiceras på nätet - minneslista

 1. FILMING OCH FOTOGRAFERING  
  Du får filma och fotografera på allmänna platser om inte platsens ägare har förbjudit det. Filmningen eller fotograferingen får inte orsaka störningar.

  Om du filmar eller fotograferar människor rekommenderas att du ber dem om tillstånd för filmning/fotografering och publicering.
 2. LÄGGA TILL MUSIK 
  För att lägga till musik i en video behöver du tillstånd av rättsinnehavarna till musiken. Du kan skaffa tillståndet från Teosto och, i fråga om inspelad musik, dessutom från Gramex eller skivbolaget, beroende på var videon ska publiceras. Du behöver vanligtvis inte tillstånd för att använda musik om du publicerar en video som privatperson på YouTube, Facebook, Instagram eller TikTok när ditt innehåll är icke-kommersiellt, eftersom Teosto och många skivbolag har ingått avtal med dessa plattformar. Du kan också göra musiken själv eller använda musik som är lagligt tillgänglig på nätet och vars upphovsmän har tillåtit användning genom en CC-licens eller annan licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 3. ANVÄNDNING AV BILDER I EN VIDEO  
  I en video kan du lägga till bilder som du själv tagit eller gjort.

  Du kan använda andras bilder om
  a) du har tillstånd av upphovsmannen
  b) användningstillstånd har getts med CC-licens
  c) bildernas skyddstid har löpt ut
  d) det är fråga om ett fotografi av ett konstverk vars skyddstid redan löpt ut.
 4. ANVÄNDNING AV RÖRLIGA BILDER I EGEN VIDEO
  Du behöver tillstånd för att använda en video eller en del av en sådan i dina egna arbeten. Du kan skaffa tillståndet av upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren (t.ex. producenten). Tillståndet kan också ha getts genom en CC-licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.

Kom ihåg att ange upphovsmännen till videon samt upphovsmännen till de videor, de bilder och den musik som du har använt.