Digiosaamisen tavoitteet

Täältä löydät Kopiraittilan materiaalit, jotka tukevat Opetushallituksen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin laatimia digitaalisen osaamisen tavoitteita.

Digitaalisen osaamisen tavoite Kopiraittilan materiaali oppilaille Kopiraittilan materiaali opettajalle

Oppilas ymmärtää, että on
hyvien tapojen mukaista pyytää
kuvattavalta lupa. Hän ymmärtää,
että kuvaa ei voi julkaista ilman lupaa.

Tehtäväkortit 1.–2. luokkatilassa

Kuvien käyttö ja kuvaaminen -materiaali

Kuvaamisesta

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksien
periaatteisiin ja ymmärtää, mitä ne käytännössä tarkoittavat.

Tehtäväkortit 1.–2. luokkatilassa

Mitä tekijänoikeus tarkoittaa -materiaali

Oppilas ymmärtää, mitä tarkoittaa tekijä,
teos, oikeus ja tekijänoikeus.

Muistipeli 1.–2. luokkatilassa

Etsi ©-merkki -peli 1.–2. luokkatilassa

Tunnista teos -tehtävä (tulostettava)

Mitä tekijänoikeus tarkoittaa -materiaali

Oppilas harjoittelee hakemaan ja käyttämään materiaalia.

Lähdemerkintäharjoitus (tulostettava)

Lähdemerkintämallit

Miten teen lähdeviittauksen
-materiaali

Oppilas osaa ohjatusti arvioida tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.

Tiedon haun harjoitteleminen projektin yhteydessä.

Projektiohjeet:
Luonto ympärillämme
-projekti
 
Kulttuuriprojekti

Digitaalisen osaamisen tavoite Kopiraittilan materiaali oppilaille Kopiraittilan materiaali opettajalle

Oppilas tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja ymmärtää niiden kunnioittamisen tärkeyden.

Onnenpyörä 3.–4. luokkatilassa
 
Tehtäväkortit 3.–4. luokkatilassa
 
Tekijänoikeustesti 5.–7. luokkatilassa
 
Artistipeli 5.–7. luokkatilassa
 
Mysteeri museossa QR-koodipeli (tulostettava)
 
Kopiraittilan mysteeri QR-koodipeli (tulostettava)

Näytelmäkone

Mitä tekijänoikeus tarkoittaa -materiaali

Mikä tekijänoikeus on -video

Oppilas hallitsee CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmän tai vastaavan perusperiaatteet ja noudattaa niitä.

CC-lisenssi

Muut käyttöluvat

Oppilas harjoittelee lähdekritiikkiä. Hän opettelee arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.

Projektityöohjeet:
Kirjatraileripaja
 
Luonto ympärillämme -projekti
 
Kulttuuriprojekti
 
Sarjakuvaprojekti
 
Muistilistakone (löytyy videohuoneesta)

Projektityön tekeminen
-materiaali
 
Teosten käyttö -video
 
Muistilistat (opettajan materiaalipankissa. Muistilistat löytyvät myös luokkatiloista ja videohuoneesta)
 
Oman tuottamisen polku
-materiaali

Oppilas harjoittelee lähteiden käyttöä ja niiden merkintää.

Lähdemerkintäharjoitus 3.–4. lk (tulostettava)
 
Lähdemerkintäharjoitus 5.–7. lk (tulostettava)
 
Lähdemerkintämallit 3.–4. lk
 
Lähdemerkintämallit 5.–7. lk

Miten teen lähdeviittauksen
-materiaali

Oppilas osoittaa kiinnostusta vastuullisuuteen digitaalisissa ympäristöissä.

Mysteeri museossa QR-koodipeli (tulostettava)
 
Kopiraittilan mysteeri QR-koodipeli (tulostettava)
 
Tekijänoikeusrata -mobiilipeli

Digitaalisen osaamisen tavoite Kopiraittilan materiaali oppilaille Kopiraittilan materiaali opettajalle

Oppilas tuntee tekijänoikeudet. Hän noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee lain rikkomisen seuraukset.

Tekijänoikeustesti 8.–9. luokkatilassa

Musikaalitehtävä 8.–9. luokkatilassa

Tekijänoikeuksien jäljillä -pakopeli

Oman tekijänoikeuspelin tekeminen

Mikä tekijänoikeus on -video
 
Taloudelliset ja moraaliset oikeudet -video
 
Tekijänoikeuksien jäljillä -pakopelin opettajan ohjeet

Oppilas ymmärtää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.

Tekijänoikeuden merkitys tekijälle -videot (videot löytyvät videomateriaaleista)
 
Näytelmäkone
 
Luovan alan tekijöiden haastatteluja (videot ja niihin liittyvät tehtävä löytyvät videomateriaaleista)
 
Tekijänoikeuksien jäljillä -pakopeli

Opettajan materiaali Tekijänoikeuden merkitys tekijälle -videoihin

Oppilas soveltaa CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmää tai vastaavaa. Hän tiedostaa, että on olemassa muitakin lupajärjestelmiä.

Lisenssien ja muiden käyttölupien soveltaminen oman tuottamisen kautta.

Projektityöohjeet:
Kirjatraileripaja

Luonto ympärillämme -projekti

Kulttuuriprojekti

Sarjakuvaprojekti

Muistilistakone (löytyy videohuoneesta)

Tekijänoikeusopas (PDF)

Projektityön tekeminen -materiaali

Teosten käyttö -video
 
Muistilistat (opettajan materiaalipankissa. Muistilistat löytyvät myös luokkatiloista ja videohuoneesta)
 
Oman tuottamisen polku -materiaali
 
CC-lisenssi
 
Muut käyttöluvat

Oppilas käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa.

Kuvaaminen -muistilista

Tekijänoikeudet, internet ja sosiaalinen media -muistilista

Oppilas osaa merkitä lähteet asianmukaisesti.

Lähdemerkintämallit

Miten teen lähdeviittauksen -materiaali