Filmprojekt

när en video publiceras på nätet - minneslista

 1. FILMING OCH FOTOGRAFERING  
  Man får filma och fotografera på allmänna platser om inte platsens ägare har förbjudit det. Man får inte filma eller fotografera på ett störande sätt.

  Om du filmar eller fotograferar människor rekommenderas att du ber dem om tillstånd för filmning/fotografering och publicering.
 2. ATT LÄGGA TILL MUSIK 
  För att lägga till musik i en video behöver man tillstånd från rättsinnehavarna till musiken. Tillstånd kan skaffas från Teosto och Gramex.Du kan också göra musiken själv eller använda musik som är lagligt tillgänglig på nätet och vars upphovsmän har tillåtit användning genom en CC-licens eller annan licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.
 3. ANVÄNDNING AV BILDER I EN VIDEO  
  I en video kan du använda:
  a) Bilder som du tagit eller gjort själv
  b) Bilder som tagits eller gjorts av andra

  Med upphovsmannens tillstånd

  Med CC-licens

  Upphovsrättsfria bilder
  Bilder vars skyddstid har löpt ut får användas fritt.
 4. ANVÄNDNING AV RÖRLIGA BILDER I SITT EGET ARBETE
  Man behöver tillstånd för att använda en video eller en del av den i sitt eget arbete. Man kan be upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren (t.ex. en producent) om tillstånd eller så kan upphovsmannen ha tillåtit användning genom en CC-licens. Läs noggrant igenom användningsvillkoren.

Om man inte planerar att publicera en video som man gjort i skolan på nätet eller visa den offentligt får man använda bild- och textmaterial i skolprojekt även med läroanstaltens kopieringslicens. Kopieringslicensen ger rätt att visa en video som man gjort i skolan i klassrummet och dela den i läroanstaltens slutna nätverk om man också har de övriga tillstånd som behövs.

Vissa kommuner har skaffat licens för att använda musik i videor som görs i undervisningen på de kommunala läroanstalterna genom ett kommunavtal med Teosto och Gramex. Kontrollera hos Teosto och Gramex om din läroanstalt omfattas av en sådan licens.

Kom ihåg att ange upphovsmännen till videon samt upphovsmännen till de videor, de bilder och den musik som du har använt.