Kopiraittila skola

Kopiraittila är ett inspirerande material i form av ett spel som producerats av Kopiosto för lärande av och undervisning i upphovsrättigheterna. I Kopiraittila finns pedagogiskt, spelliknande material för alla åldrar och utbildningsstadier. Kopiraittila är också en handbok i upphovsrätt där du hittar information om upphovsrätt och licenser för läroanstalter samt svar på ofta ställda frågor.

LÄS MERA