Mininäytelmät tai minielokuvat

Mininäytelmä- tai minielokuvaprojektissa ideana on draaman ja oman luovan tuottamisen ja tiedonhaun keinoin oppia ja harjoitella tekijänoikeustaitoja. Draaman keinoin oppijalla on mahdollisuus samaistua tekijän asemaan erilaisissa tilanteissa.

Soveltuu: alakoulu 5.-6. luokka, yläkoulu ja toinen aste

Vinkki:

Mininäytelmän sijasta voidaan tehdä myös minielokuva, animaatio tai pelkkä käsikirjoitus. Näytelmän voi tehdä myös kielten opetuksessa vieraalla kielellä.

Aika: 2-3 oppituntia

1. tunti suunnittelu + harjoittelu,

2. tunti esitykset tai kuvaus ja editointi

3. tunti näytelmien esitys tai videoiden katselu

Tavoitteet:

 • harjoitellaan tiedonhankintaa, luovaa tuottamista ja tekijänoikeustaitoja
 • opitaan ryhmätyötaitoja ja sosiaalisia taitoja
 • kehitetään yhteishenkeä ja me-henkeä
 • opitaan esiintymistaitoja ja yleisön käytöstaitoja

Projektissa voidaan tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa. Projekti soveltuu erityisen hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon, kuvataiteen ja musiikin oppiaineisiin. Projekti liittyy laaja-alaiseen osaamiseen (L4 ja L5).

Opettajan ohjeet

 • Tehkää mininäytelmiä tai minielokuvia 3-5 oppilaan ryhmissä.
 • Kukin ryhmä arpoo näytelmäkoneella tilanteen ja jokaiselle oman hahmon. Jotta jokaiselle ryhmälle tulisi eri tilanne, arpominen tulee tehdä luokan kanssa samalla laitteella. Näytelmäkone löytyy videohuoneesta ja tämän linkin kautta.
 • Voit myös jakaa oppilaille valmiiksi ryhmät, tilanteet ja roolihahmot tai voit antaa oppilaiden itse jakaa roolit. Voitte suorittaa arpomisen perinteisellä tavalla nostamalla tilannelapun ja roolihahmon esimerkiksi kulhosta.  
 • Erilaisia tilanteita on yhteensä 8 ja jokaiseen tilanteeseen on yhteensä 3-5 eri roolia. Tilanteet ja roolit löytyvät täältä.
 • Useampi ryhmä voi tehdä näytelmän samasta tilanteesta ja ryhmässä voi olla 3-5 oppilasta. Oppilaat voivat keksiä näytelmäänsä myös muita rooleja tai vaihtaa tai keksiä roolihahmoille uuden nimen.
 • Tulosta tilannelaput etukäteen ja jaa kullekin ryhmälle heidän tilannelappunsa, jossa on kuvattu tilanne, tapahtumapaikka ja roolihahmot. Tulostettavat laput löydät täältä.
 • Oppilaat tekevät yhdessä näytelmän käsikirjoituksen. Mininäytelmä tai elokuva voi kestää esimerkiksi noin 5-10 minuuttia.
 • Näytelmässä on tarkoitus käsitellä tekijänoikeuksia. Käsikirjoitusta varten on tarkoitus pohtia, mitä merkitystä tekijänoikeuksilla on tekijöille ja mitä vaikutuksia tapahtumalla ja eri henkilöiden toimilla voisi olla näytelmän eri henkilöille.
 • Oppilaat voivat hakevat tietoa tekijänoikeuksista käsikirjoitusta laatiessaan. Tekijänoikeustietoa löytyy Kopiraittila.fi -verkkosivuilta.
 • Näytelmien jälkeen on hyvä keskustella yhdessä näytelmän aiheeseen liittyvistä tekijänoikeuksista: esimerkiksi mitä tekijänoikeus tarkoittaa, mitä se merkitsee luovan alan tekijöille, miten minä voisin itse hyötyä tekijänoikeuksista ja miten voin huomioida toisten tekijänoikeuksia. Olemme koonneet sinulle kunkin näytelmän yhteyteen näkökulmia keskusteluun.
 • Jokainen näytelmä on uniikki, oppilaidensa tekemä näytelmäteos. Tekijöille syntyy tuotokseensa tekijänoikeus.

Ohjeita animaation tai elokuvan tekemiseen löydät Kopiraittilasta:

Elokuvaprojekti

Animaatioprojekti

Toimintaohje oppilaille

Tehkää tilanteesta mininäytelmä. Mitä tilanteessa tapahtuu? Mitä vaikutuksia tapahtumalla voisi olla eri henkilöille? Mitä asioita henkilöt voisivat miettiä ennen toimintaansa? Miten henkilöt voisivat toimia tilanteessa toisin?

Miettikää tapahtumia erityisesti henkilöiden tekijänoikeuksien kannalta. Voit etsiä tietoa tekijänoikeuksista netistä, esimerkiksi Kopiraittilan verkkosivulta (www.kopiraittila.fi).

Voitte keksiä näytelmällenne nimen ja myös vaihtaa hahmojen nimet, jos haluatte.