Nyheter - 2018

30.12.2018

Varför behövs det en licens för material som kopierats från nätet?

Upphovsrättslagen gäller alla verk, oberoende av uttrycks- eller publikationssätt. Av denna orsak skyddas verk på Internet av upphovsrätten på samma […]

Läs mera
30.12.2018

Är lagring och delning av verk i ett slutet nätverk privat bruk?

När man publicerar material på nätet är det inte längre fråga om privat bruk enligt upphovsrättslagen. Ur en upphovsrättslig synvinkel […]

Läs mera
30.12.2018

Är det tillåtet att länka?

Det är tillåtet att länka till innehåll som är fritt tillgängligt på nätet och som uppladdats med rättsinnehavarens tillstånd ifall […]

Läs mera
30.12.2018

Är läroanstalternas licenser också i kraft i biblioteket?

Kopiostos kopieringslicens omfattar licensenlig kopiering och användning av kopiorna i samband med undervisningsverksamhet som sker på läroanstaltens initiativ och ansvar […]

Läs mera
30.12.2018

Behövs det en licens om man vill spara eller förmedla material skyddat av upphovsrätten för distansundervisning?

För att lagra en lektion eller en föreläsning och distribuera den i distansundervisning krävs lärarens eller föreläsarens samtycke. Även muntliga […]

Läs mera
30.12.2018

Får en lärare dela fotografier av studerandena och studerandenas arbeten i en klassens blogg?

Användning och delning av studerandenas verk och fotografier förutsätter tillstånd av studeranden, och för minderårigas del, deras föräldrar. Upphovsrätten till […]

Läs mera
30.12.2018

Får jag kopiera en bild eller en artikel som jag hittat på Internet och bifoga den till en diapresentation?

Med Kopiostos kopieringslicens får man från internet kopiera bilder eller text, såsom tidningsartiklar, och lägga dem till en diapresentation som […]

Läs mera
30.12.2018

Får man bläddra på internet under en lektion?

Ja. Man kan bläddra på internet och visa innehållet på webbplatser under en lektion till exempel med en videokanon, förutsatt […]

Läs mera
30.12.2018

Får jag på skolans hemsida lägga upp foton, teckningar eller texter som de studerande har gjort?

Den studerande har i allmänhet upphovsrätt till material som han/hon själv har gjort, såsom teckningar och skriftliga slutprov. Användning av […]

Läs mera