Får en lärare dela fotografier av studerandena och studerandenas arbeten i en klassens blogg?

Användning och delning av studerandenas verk och fotografier förutsätter tillstånd av studeranden, och för minderårigas del, deras föräldrar. Upphovsrätten till verk som en studerande skapat hör alltid till studeranden.

Ett fotografi med personer som kan kännas igen är en personuppgift enligt personuppgiftslagen, vilket innebär att man behöver tillstånd av personerna i fotografiet för att kunna dela bilderna. Som utgångspunkt rekommenderas det att man använder en sluten grupp som enbart klassens studerande och deras föräldrar har tillgång till.

De flesta nättjänster har användningsvillkor som det lönar sig att läsa igenom noggrant innan man börjar använda sig av tjänsten. En serviceproducent kan till exempel i sina användningsvillkor överföra rättigheter till sig själv. Ifall en lärare sparar studerandenas arbeten på tjänsten ska hen därmed ha rätt att överlåta studerandenas rättigheter till en tredje part.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä